Handen wassen

De deskundigen infectiepreventie van het Amphia Ziekenhuis in Breda hebben de papieren checklists voor de registratie en rapportage van persoonlijke hygiëne vervangen door een app. Na afronding van de audit verschijnt direct volautomatisch een rapportage, die de deskundige met het afdelingshoofd kan bespreken. De gegevens worden bovendien gekoppeld aan een database, zodat trends in beeld kunnen worden gebracht.

Heel goed. Persoonlijke hygiëne van professionals in de zorg blijft immers een aandachtspunt. Iedere arts, verpleegkundige en verzorgende kent het belang van het strikt naleven van de handenwasprocedure, maar iedereen weet dat die procedure desondanks vaak met voeten wordt getreden. Continue gerichte aandacht hiervoor is dus zeker geen overbodige luxe.

Wel vraag ik mij twee dingen af. Ten eerste of het werk van de deskundigen infectiepreventie hiermee nu zo veel leuker wordt. Zo’n controlerende taak kan al snel worden opgevat als bemoeizucht. En als de tijdbesparing van die app betekent dat de deskundigen  veel vaker audits kunnen gaan doen, zal dit gevoel alleen maar worden versterkt. Het tweede is dat toepassing van de app betekent dat een tablet of smartphone wordt gebruikt. Ook deskundigen infectiepreventie weten dat de touchscreens hiervan bacteriebommen zijn. Ik hoop wel dat ze hier bij hun eigen persoonlijke hygiëne ook rekening mee houden.

Delen