Heeft u al een bronapotheek?

De meesten van ons hebben een huisarts en vinden dat vanzelfsprekend, maar als je iemand vraagt naar zijn bronapotheek is er veelal sprake van verbazing. Het kiezen van een bronapotheek door de patiënt is de logische uitkomst van samenwerking rondom verbetering van het medicatieproces.

Samenwerken in de zorg leidt tot forse verbetering van het medicatieproces. Dit constateerde de Taskforce Medicatieveiligheid Care in een recent rapport over kwetsbare patiënten. Voor een veilig medicatieproces is goede afstemming tussen betrokkenen van belang: de cliënt (of zijn mantelzorger), arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerkers. Ik heb er ervaring mee: aan de regiotafel medicatieoverdracht Rijk van Nijmegen doen de betrokken zorgverleners mee. Ideeën voor verbetering worden nu uitgewerkt. Denk hierbij aan: het overdrachtsproces, benoemen van een dossierhouder, verificatie bij ziekenhuisopname en uitwisseling van overige relevante gegevens zoals labwaarden.

Interessant is te zien hoe bij medicatieoverdracht het domeindenken plaatsmaakt voor patiëntgerichtdenken. Wel is het moeilijk om gedragsverandering te realiseren en om veranderde werkwijzen te implementeren. Maar zover is het nog niet; het begint met een gedeelde visie over de samenwerking.

Als apotheker focus ik mij nu op samenwerking tussen patiënt, voorschrijver en apotheker rondom een actueel medicatiedossier. De kwaliteit van de inhoud van dit dossier is afhankelijk van de kwaliteit van de input en de timing hiervan. In een tijd waarin de patiënt niet altijd naar dezelfde apotheek gaat en we niet gewend zijn om stopberichten (staken van een medicatie) goed te communiceren, is het belangrijk dat zorgverleners rondom medicatie hun interventie direct melden aan een door de patiënt aangewezen bron. Deze bron hoeft niet noodzakelijkerwijs de apotheek te zijn, al ligt dat wel voor de hand.

Is het nu geregeld? Natuurlijk niet, want de vertegenwoordigers van de beroepsgroepen zijn niet de bazen over hun achterban. Maar ze zijn wel de ambassadeurs van de gedachte dat samenwerking de sleutel is voor het kwalitatief verbeteren en efficiënter maken van zorg.

Delen