Inspiratie

VvAA heeft dit jaar een onderzoek gedaan naar de levensloop van haar leden en de daarbij behorende vragen en behoeftes. In toenemende mate uiten zorgprofessionals hun zorg over groeiende regeldruk en ’demotiverende bemoeienis van bovenaf’. De diverse (kwaliteits)eisen, protocollen, financieringsstructuren en bijbehorende administratieve processen leiden tot een teruglopende autonomie en lijken bovendien een averechts effect te hebben. Daar waar procedures zouden moeten bijdragen aan inzicht en vertrouwen, is het tegenovergestelde veelal het geval. Tegelijkertijd vraagt het veel kostbare tijd die niet besteed kan worden aan de patiënt zelf.

In de contacten met diverse partijen rondom dit onderwerp komt met grote regelmaat naar voren dat de oplossingen vooral vanuit de zorgprofessionals zelf moeten komen. Ze zouden hun werk zodanig in moeten richten dat professionals, patiënten, verzekeraars en overheid weer vertrouwen in elkaar krijgen waardoor de behoefte aan controle van bovenaf vanzelf vermindert. Samenwerking tussen diverse zorgverleners staat hierbij voorop omdat daarmee inmiddels aantoonbaar zorgverbeteringen tegen aanvaardbare kosten zijn te realiseren. En er zijn ondertussen ook zorgverzekeraars die zich constructief, maar ook vooral geïnteresseerd opstellen richting zorgverleners om uit de impasses te komen.

Neem afscheid van frustraties over bemoeienis van bovenaf

Inmiddels ben ik ook persoonlijk betrokken bij diverse samenwerkingsvormen die hier inhoudelijk vorm aan geven en die leiden tot verhoging van kwaliteit, maar vooral ook van arbeidsvreugde. En ik kan u uit ervaring vertellen dat apothekers veel regeldruk hebben moeten verwerken en dat verhoging van arbeidsvreugde zeer welkom is.

Deze onderwerpen krijgen ruim aandacht tijdens het jubileumevent van VvAA op 28 november onder het motto ‘Tijd voor ziel in de zorg’. Dus kom naar het VvAA Jubileumcongres, neem afscheid van frustraties over bemoeienis van bovenaf en ruil deze in voor compassie in de zorg en regievoering.

 

 

Delen