Volume of kwaliteit?

De samenleving heeft een kritische houding ten opzichte van de zorgprofessional en de media voeden deze opstelling door groots aandacht te besteden aan incidenten. Veel professionals werken in de zorg als zelfstandig ondernemer en zo ontstaat al snel het beeld dat het belang van hun onderneming en het belang van de patiënt niet leiden tot dezelfde keuze.

In mijn beroep als apotheker kan ik elke dag de keuze maken of ik mijn energie steek in efficiëntere processen in mijn apotheek of in directe patiëntenzorg. Het eerste leidt tot meer volume en een hoger rendement voor mijn bedrijf en het tweede tot een hogere kwaliteit van farmaceutische zorg en minder rendement voor mijn bedrijf. Een scherpere bedrijfsvoering levert meer op dan patiëntenzorg. Want aandacht aan de patiënt of zorg zonder product, ook weleens ‘kijk- en luistergeld’ genoemd, wordt niet of nauwelijks beloond.

Maar wat is dan de kwaliteit en wie mag dat bepalen?

Maatschappelijk en professioneel gezien is dat niet gewenst, want uiteindelijk is het mijn opdracht om maximaal kwalitatieve patiëntenzorg te leveren. Honorering dient eigenlijk veel meer gebaseerd te zijn op kwaliteit dan op volume. Maar wat is dan kwaliteit en wie mag dat bepalen? Welke onderdelen maken daar deel van uit en is betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de patiënt daarbij niet essentieel? Deze vragen spelen in een tijd waarin transparantie de verschillen blootlegt en de samenleving vraagt om uitleg. Wat helpt in een dergelijk veranderingsproces is dat zorgverleners op een veilige manier kunnen leren van wat fout is gegaan en dat verzekeraars bereid zijn te gaan betalen op basis van uitkomsten van kwaliteit.

VvAA staat in het hart van de gezondheidszorg en wil graag een bijdrage leveren aan het faciliteren van processen rondom deze veranderingen. Kwaliteitsverbetering door samenwerking levert in mijn visie een belangrijke bijdrage aan de bestendigheid en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg op korte en op lange termijn. Daaraan vormgeven is voor alle stakeholders een grote en gecompliceerde uitdaging.

 

 

Delen