Het roer moet om

‘Niemand wil nog aan de balie werken in de apotheek’, kopte het AD onlangs. Overbodige regeltjes, onlogische tarieven en formulieren leveren regelmatig boze patiënten. Ook in mijn apotheek zijn discussies over de kosten en vergoedingen aan de orde van de dag. En ik begrijp de patiënt wel, want het tariefsysteem is onlogisch en in de ogen van de patiënt, die vaak zelf betaalt als drager van een hoog eigen risico, ook heel onduidelijk. Veel communicatie in de apotheek met de patiënt gaat niet meer over het geneesmiddel, maar over de vergoeding, tarieven of verandering van uiterlijk. Zaken waar de apothekers en de apothekersassistenten geen invloed op hebben, maar die ze wel dagelijks te verwerken krijgen, met regelmatig agressieve klanten tot gevolg. Niet verwonderlijk dat de bezieling terugloopt bij veel zorgverleners.

Het Nationaal Welzijnsonderzoek Zorg, verricht in samenwerking met VvAA, laat zien dat de bezieling in de zorg onder druk staat en dat veel zorgverleners gebukt gaan onder overbodige en vaak onlogische regelgeving. Er is een forse toename van burn-outs onder zorgverleners en dat is zorgwekkend.

Doel: blije en tevreden patiënten en bezielde zorgverleners

Ik ben fan van de beweging van huisartsen die onder het motto ‘Het roer moet om’ in gesprek is met stakeholders, zoals verzekeraars, mededingingsautoriteiten en politiek, over de ontsporingen in het huidige zorgmodel. En nog wel met voortvarendheid! Volgende toetsmoment: 1 oktober 2015.

VvAA steunt dergelijke initiatieven die ertoe moeten leiden het proces te keren. Vrolijke zorgverleners, logische tarieven, tevreden patiënten en partnership met verzekeraars zullen zowel de kwaliteit als de kosten van de zorg in positieve zin beïnvloeden.

De boel is in beweging en naar ik hoop kunnen andere zorgverleners dit verder steunen en versterken. Op naar een gezamenlijk doel: blije en tevreden patiënten geholpen door een bezielde zorgverlener.

Delen