Heel dom

De eerste ziekenhuisbestuurders hebben zich al gemeld bij de zorgverzekeraars, met de boodschap: “Die 2,5 procent is een gemiddelde hoor, wij halen dat niet. Reken voor ons huis maar op 5 of 6 procent”. Deze bestuurders hebben het over het akkoord dat minister Edith Schippers (VWS) recent sloot met de zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de structurele uitgavengroei in de ziekenhuiszorg tussen nu en 2015 te beperken tot 2,5 procent.

Het opmerkelijke feit doet zich dus voor dat de ziekenhuisbestuurders zichzelf niet zien als de eigenaren van de gemaakte afspraak. Ondanks de toch glasheldere afspraken in deze deal proberen ze gewoon weer weg te duiken en het probleem op het bordje van hun collega’s te schuiven. Dat gaat niet werken. Slimmer zou zijn te inventariseren welke acties ze in huis moeten ondernemen om op die maximaal 2,5 procent te kunnen uitkomen. Want als ze dat zelf niet doen, dan nemen de zorgverzekeraars deze taak wel op zich. Die zullen wel moeten, want Schippers heeft bij hen nadrukkelijk de regierol neergelegd. En als ze die niet oppakken, hebben de ziekenhuizen in 2013 net zo goed een probleem als die zorgverzekeraars. De kortingen op de overschreden budgetten zullen de ziekenhuisbestuurders dan keihard om de oren vliegen.

Delen