Heel ZINNvol

“We hebben bijvoorbeeld veel problemen gehad met infuusnaalden. Een leverancier bleek een marktaandeel van tachtig procent te hebben. Als je dat als inkoper niet weet, weet je ook niet hoe kwetsbaar je bent ten aanzien van zo’n product. Het is goed om deze kennis te hebben, maar het is zonde om deze informatie per zorginstelling te verzamelen.” Jacqueline Bosker, manager inkoop bij ziekenhuis Isala, haalt dit voorbeeld aan in een nieuwsbericht over de inkoopsamenwerking Zorg Inkoop Netwerk Nederland (ZINN).

Het ‘niet weten’ waarover Bosker het hier heeft, is een probleem dat in de Nederlandse ziekenhuiszorg heel lang heeft bestaan. En dat gek genoeg ook heel lang heeft kunnen bestaan, omdat bestuurders de afdeling inkoop vooral hebben beschouwd als een kostenpost in plaats van een afdeling die financieel voor het ziekenhuis erg waardevol kan zijn. Het duurde lang voordat inkoopsamenwerkingen tussen ziekenhuizen tot stand kwamen. Vaak werden die dan gefrustreerd doordat individuele ziekenhuizen zich toch weer niet aan de collectieve afspraken hielden. 

‘Het duurde lang voordat inkoopsamenwerkingen tussen ziekenhuizen tot stand kwamen. Vaak werden die dan gefrustreerd’

Gaandeweg is verdere professionalisering van de inkoopfunctie tot stand gekomen. Dat de coronapandemie nu een extra zet heeft gegeven, leidend tot de totstandkoming van ZINN, is waardevol. Het is goed dat het ministerie van VWS de waarde hiervan ook inziet, en dit heeft bekrachtigd door een subsidie voor vijf jaar aan het initiatief toe te kennen. De Medical Device Regulation zal in deze jaren een belangrijk aandachtspunt zijn. De overgangstermijn hiervoor is weliswaar – opnieuw – verlengd, maar uitstel is geen afstel. En ook dat gaat gevolgen hebben voor de beschikbaarheid – en de prijs – van medische hulpmiddelen.

Delen