Helemaal akkoord

Mark Rutte heeft gelijk: het akkoord dat Edith Schippers (VWS) afgelopen vrijdag met de huisartsen sloot, is haar vierde belangrijke akkoord in de gezondheidszorg. De andere drie waren natuurlijk die met de medisch specialisten, met de ziekenhuizen en met de GGz, maar dit vierde is misschien nog wel het belangrijkste. In het beleid van VWS gaat het er immers om de zorg daar te laten plaatsvinden waar deze het meest logisch en kosteneffectief is. En dat is in heel veel gevallen in de eerste lijn. Maar de versterking van de eerste lijn die hiervoor nodig is, zou onmogelijk tot stand kunnen komen zonder de huisartsen.

Schippers’ voorganger Ab Klink merkte afgelopen zaterdag in de Volkskrant nog op dat de huisartsen tot nu toe voor hun extra inspanningen zijn gestraft met kortingen. Daaraan komt nu dus een einde. De overschrijding in 2011 van 99 miljoen euro leidt niet tot een korting. En als de kosten voor huisartsenzorg in 2012 opnieuw boven de begroting uitkomen, dan zal Schippers proberen ook een korting daarop te voorkomen. Bovendien wordt het budgettair kader zorg voor de huisartsenzorg in 2013 met 3 procent verhoogd, en worden extra uitgaven mogelijk gemaakt voor zorg in de buurt, met een centrale rol voor de huisarts.

Volgens voorzitter Steven van Eijck van de Landelijke Huisartsen Vereniging is de patiënt de winnaar van dit akkoord. Maar de huisarts is dat zeker ook. Volgende week gaat mijn huisarts, Willem Versloot, met pensioen, en de komende jaren zullen veel meer huisartsen volgen. Met de perspectieven die er nu weer liggen voor huisartsenzorg, vinden hopelijk voldoende studenten het interessant om voor dit vak te kiezen en dus te voorkomen dat er een tekort ontstaat.

 

Delen