Hengelen

Menzis biedt op zijn website informatie over de situatie rond het Slotervaartziekenhuis. Hier staat onder meer: “Ja, u kunt nu overstappen naar een andere zorgverzekeraar, Achmea heeft dit toegezegd.” Het ligt iets genuanceerder, want zoals bekend is de termijn voor overstappen in 2013 inmiddels verstreken. En hoewel de situatie die is ontstaan door het afketsen van de contractonderhandelingen tussen Slotervaart en Achmea uniek is, is ervan uitgaan dat de normale overstapregels nu niet meer van kracht zijn toch wat te simpel.

Wat Achmea heeft toegezegd, bij TROS Radar, is dat ernstig gedupeerden eventueel kunnen overstappen. De alleenstaande moeder met twee zieke kinderen die in dat ziekenhuis onder behandeling zijn en bij wie het derde kind ook een chronische ziekte ontwikkelt, stuur je met dat derde kind niet naar een ander ziekenhuis. Zo iemand dupeer je inderdaad ernstig. Maar met zo veel andere ziekenhuizen in Amsterdam en directe omgeving ben je niet zo snel ernstig gedupeerd.

Wellicht zien verzekerden dit zelf ook in. Achmea zegt tot nu toe een kleine 150 telefoontjes te hebben gehad van verzekerden die willen weten waar ze aan toe zijn. Slechts een enkeling zegt per direct weg te willen, aldus een woordvoerder. En de belangstelling voor de bijeenkomsten die Achmea aanbiedt, is gering. Dat is begrijpelijk. Statistisch gezien zijn de meeste verzekerden immers gezond. En wie gezond is, heeft weinig reden om na te denken over de vraag welk ziekenhuis zijn voorkeur heeft als hij ziek wordt. En ziet dus evenmin erg veel reden om voor die tijd al na te denken over zijn zorgverzekering.

Bovendien is de situatie nog niet uitgekristalliseerd. Geheel naar verwachting volgde op het nieuws over de op non-actiefstelling van Aysel Erbudak het bericht dat Slotervaart weer met Achmea in gesprek wil. Alle opties liggen weer open.

Delen