Herdefinitie huisartsenzorg

De huisartsen die op 6 oktober nog zo massaal demonstreerden tegen het voorgenomen beleid van minister Edith Schippers (VWS) zijn gewoon weer aan het werk. Ze wachten af of de bezuinigingen die Schippers voorstelt in november definitief worden in de Tweede Kamer. Maar ondertussen smeedt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) wel plannen voor hoe het verder moet als blijkt dat de Kamer het inderdaad met haar eens is.

Via haar website inventariseert de LHV welke plannen individuele huisartsen willen doorvoeren als de bezuinigingen doorgaan. Die plannen moeten de patiënt centraal stellen en kwetsbare patiënten ontzien en de kwaliteit van de geleverde zorg moet hoog blijven. Het is alleen de kwantiteit die omlaag mag.

Met wat voor plannen zullen de huisartsen komen? Ik denk dat ze te veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben om simpelweg voor te stellen dat ze meer patiënten naar de tweede lijn gaan doorverwijzen. Dat hoeft ook niet. De richtlijnen die de KNMP recent opstelde voor de openbare farmacie, laten zien dat de openbare apothekers klaarstaan om de huisartsen tegemoet te komen in de zorg voor de grote groep chronische patiënten die voor toenemende werkdruk in de eerste lijn zorgt. Behalve medicatieverstrekking en -bewaking kan de apotheker ook taken overnemen als leefstijladvies, stoppen met roken begeleiding en preventie.

De vraag is alleen: is de huisarts bereid om dit te laten gebeuren, of blijft domeindenken de agenda bepalen? De actie van de LHV lijkt erop te wijzen dat de huisartsen beseffen dat de rek er een beetje uit is om vast te houden aan de definitie van huisartsenzorg zoals we die gewend waren.

Delen