Herman Levelink (1945-2017)

Op 12 januari overleed op 71-jarige leeftijd Herman Levelink. Hij was huisarts en daarnaast een gedreven pleitbezorger van ICT-ondersteuning in de zorg. “Wie hem kende, wist dat het zijn drive was om via de technologie de zorg voor patiënten te verbeteren.” 

Tekst: Wout de Bruijne

 

Toen huisarts Herman Levelink in 1999 betrokken was bij de start van de Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN) was daar nog geen geautomatiseerd patiëntenregistratiesysteem en werd alles op papier vastgelegd. De coöperatie startte een jaar later met automatisering en liefhebber en kenner van informatietechnologie Herman Levelink kreeg daarbij de hoofdrol als ICT-adviseur. Hij pakte die uitdaging gedreven op en was zeer inspirerend voor zijn professionele omgeving. In zijn enthousiasme kon hij weleens onnavolgbaar zijn voor collega’s: “Vanuit zijn enorme kennis over automatisering kon hij bevlogen van wal steken. Dat de ander de materie soms niet kon volgen, had hij niet altijd in de gaten. Maar als men hem daarop wees, moest hij ook wel om zichzelf lachen en nam hij de tijd om het uit te leggen.”

Levelink stimuleerde ICT-leveranciers om de systemen voortdurend te verbeteren en moedigde huisartsen aan om de technologie vaker en beter te gaan gebruiken. Hij was zeer goed ingevoerd in alle verwikkelingen rond het elektronisch patiëntendossier (EPD) en hij was daar een groot voorstander van. Hij hield zich bezig met de adequate en bij voorkeur uniforme registratie in dat dossier, middels het project Adequate Dossiervorming Elektronisch Patiënten Dossier (ADEPD) dat in 2004 als richtlijn geaccepteerd werd. Daarnaast had Levelink een grote rol bij de ontwikkeling van het patiëntenportaal en talloze andere ICT-toepassingen.

“ICT is als verband in de zorg”, was volgens collega’s een van Levelinks typerende uitspraken. En over cyberveiligheid zei hij: “Het grootste risico in de ICT-beveiliging zit tussen het toetsenbord en de stoelzitting.”

‘Hij was huisarts in hart en nieren’

In 2009 kreeg Herman Levelink de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn ‘bijzondere bijdragen aan de zorg, met name op het gebied van digitale communicatie tussen huisartsenpraktijk en huisartsenpost. Mede dankzij de tomeloze energie van deze huisarts heeft het EPD van de beroepsgroep zowel nationaal als internationaal een koploperspositie ingenomen’. De gelauwerde zorgprofessional bleef er zelf altijd bescheiden over.

Herman Levelink is van 2008 tot en met 2015 bestuurslid van de CIHN geweest. Zijn collega’s noemen hem ‘bindend, betrouwbaar, inspirerend en gedreven’. “Hij was huisarts in hart en nieren. Wie hem kende, wist dat het zijn drive was om via de technologie de zorg voor patiënten te verbeteren.”

Zijn werk als huisarts deed Herman Levelink het grootste deel van zijn leven in gezondheidscentrum Lindenholt, in de gelijknamige Nijmeegse wijk. Hij was in 1977 een van de oprichters van dit centrum, dat toen een van de eerste in zijn soort was in Nederland. De aimabele huisarts was zeer geliefd bij zijn collega’s en patiënten.

Ook na zijn pensionering was Herman Levelink nog zeer actief in allerlei overlegstructuren. Maar daaraan kwam, na een kort ziekbed, een abrupt einde.

Delen