Heroverweging

Gezondheidseconoom Guus Schrijvers zegt het maar gewoon eens hardop: de MCA Gemini Groep moet afzien van de nieuwbouw in Heerhugowaard . Met de plannen die er nu liggen, kan nieuwbouw alleen maar binnen een paar jaar uitdraaien op een faillissement, vreest hij. Hij komt tot deze conclusie op basis van het onderzoek van de financiële situatie van 81 ziekenhuizen in ons land, door accountants- en adviesbureau BDO. Uit dit onderzoek leidt hij af dat het MCA verlieslijdend is en dat het eerst dus maar eens een deugdelijke nieuwe begroting moet maken voordat het verdere stappen zet in het beleid voor de toekomst.

Dat een heroverweging voor MCA op zijn plaats is, ben ik helemaal met hem eens. De plannen kunnen waarschijnlijk beter kleinschaliger worden vormgegeven dan nu nog wordt gedacht, gelet op de financiële situatie van de organisatie zelf en de afnemende productie die zich ziekenhuisbreed aftekent. Maar gelet op de verouderde huisvesting van waaruit het MCA nu werkt, is nieuwbouw wel degelijk aan de orde.

Op één ander punt verbaast Schrijvers mij. Hij zegt namelijk ook te verwachten dat de overheid zal ingrijpen, omdat meer ziekenhuizen in financiële nood dreigen te komen. Overheidsingrijpen ligt echter niet voor de hand. Het veld moet nu zijn werk doen. Dreigt door faillissement van een ziekenhuis de continuïteit van zorg in een regio in gevaar te komen, dan zijn de zorgverzekeraars aan zet, niet de overheid. Op dit punt is het Schrijvers zelf die aan een heroverweging toe is.

Delen