Het antwoord is nee

Nee, Edith Schippers (VWS) gaat niet in op het verzoek van Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) om het open blijven van de afdeling spoedeisende hulp in Zevenaar te garanderen. En ze gaat ook niet in op het pleidooi van de SP voor invoering van een kleinschaligheidstoeslag en het opleiden van meer artsen en verpleegkundigen zodat alle kleine ziekenhuizen hun SEH kunnen houden. Het lijkt soms wel alsof de ontwikkelingen in de gezondheidszorg helemaal aan Van Gerven voorbij gaan. In ieder geval is hij steeds meer een achterhoedegevecht aan het voeren tegen die ontwikkelingen. Misschien moet iemand hem dat eens vertellen.

Om een volgende Kamervraag voor te blijven: nee, Edith Schippers gaat niet ingrijpen als Ziekenhuis Rijnstate daadwerkelijk failliet gaat als het door de invoering van de DOT-bekostigingssystematiek zijn rekeningen niet meer kan betalen en van de zorgverzekeraars zijn behandelingen pas achteraf vergoed krijgt. Schippers heeft de beleidslijn van haar voorganger Ab Klink overgenomen dat er geen systeemziekenhuizen meer zijn en dat de markt het dus zelf moet uitzoeken. Maar het is zeer de vraag of de zorgverzekeraars het zover zullen laten komen. De zorgverzekeraars hebben zorgplicht en moeten dus waarborgen dat het zorgaanbod overeind blijft, ook als een aanbieder failliet gaat. En een nieuw ziekenhuis creëren in de regio Arnhem is nu eenmaal duurder dan het bestaande ziekenhuis overeind houden als dit financieel in de problemen komt. Dat de zorgverzekeraar daar dan wisselgeld voor wil – in de vorm van het zorgaanbod en de prijzen kritisch tegen het licht houden – ligt voor de hand en is ook de bedoeling.

Delen