Het bed opschudden

Op Twitter lees ik ‘Jeroen Bosch wil miljoenen besparen met kortere ligduur. Of zadelt het nu zorg ‘partners’ op met deze kosten?’. Het is een wat curieuze reactie op het bericht dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis 26 bedden afstoot en de ligduur van patiënten wil verkorten. Dat die ligduurverkorting betekent dat de resterende nazorg ergens buiten de ziekenhuismuren moet worden geleverd is natuurlijk waar, maar dit is nog niet hetzelfde als zorg over de schutting gooien en zorg ‘partners’ met de kosten opzadelen. De berichtgeving vermeldt immers expliciet dat Jeroen Bosch samenwerkt met vvt-aanbieders in de regio om een snellere terugkeer van patiënten naar de thuissituatie mogelijk te maken. Een opzet waarnaar zorgverzekeraars in de contractering beslist oren zullen hebben, want ziekenhuiszorg is kostbare zorg.

Ziekenhuizen zijn er niet om zorg te leveren die elders goedkoper kan

Maar afgezien daarvan: als patiënten geen verdere medische behandeling nodig hebben die uitsluitend in het ziekenhuis kan worden geboden, is het ziekenhuis ook niet de plek waar ze horen te liggen. Ziekenhuisbedden zijn daar niet voor bedoeld en ziekenhuizen zijn er niet om zorg te leveren die elders goedkoper – en waarschijnlijk ook meer in overeenstemming met de wens van de patiënt – kan worden geleverd. Als je het Jeroen Bosch Ziekenhuis dan toch iets wilt verwijten, kun je hooguit stellen dat het deze stap jaren eerder had moeten zetten. Maar dat is een kwestie van tijdgeest. Ziekenhuizen werden in het verleden nu niet echt uitgedaagd om zo efficiënt mogelijk te werken. Het is goed dat dit nu wel gebeurt.

Delen