Het belang van ervaring

Het heeft veel te lang geduurd en het heeft tot een crisissituatie geleid die het bestuur van de beroepsvereniging V&VN heeft gedwongen tot aftreden. Maar er lijkt nu dan toch een belangrijke stap te zijn gezet in de BIG-discussie.

Bij verpleegkundige functiedifferentiatie mag niet alleen het diploma leidend zijn, zo wordt gesteld in een gezamenlijke verklaring door bijna alle partijen die in deze discussie een rol spelen. Helemaal in lijn met de uitkomst van de enquête die het actiecomité BIG II een jaar geleden hield. De competenties en de ervaring die een verpleegkundige heeft, tellen ook mee, zo lezen we in de verklaring. En de verpleegkundigen moeten bovendien via vertegenwoordiging voldoende zeggenschap over de invoering van de functiedifferentiatie krijgen.

‘Zonder verpleegkundigen zijn werkgevers in de ziekenhuizen nergens’

Dat klinkt dus als goed nieuws. Toch is, ook met de nu voorliggende gezamenlijke verklaring, de discussie over het onderwerp nog niet gesloten. Voor het actiecomité gaat de verklaring niet ver genoeg, omdat nog steeds ruimte kan bestaan voor werkgevers om onder de noemer van functiedifferentiatie te werk te gaan alsof die Wet BIG II wel een feit was, en dus toch alleen op basis van het diploma te differentiëren. Maar werkgevers die op die manier verpleegkundigen tegen zich in het harnas jagen, zijn niet slim bezig. Zonder verpleegkundigen zijn ze nergens.

Delen