Het echte zorgdebat

Een interessante stellingname van Frank Kalshoven (directeur van De Argumentenfabriek) afgelopen zaterdag in zijn column in de Volkskrant. Het echte zorgdebat moet nog beginnen, stelt hij. Want de zorg is wel twee keer zo duur geworden sinds het begin van deze eeuw, maar zijn we ook twee keer zo gezond geworden? Een heel gemene vraag die hij feitelijk niet zo mag stellen, geeft hij zelf meteen toen, maar hij doet het tóch. Want hij constateert twee ‘min of meer verboden’ debatonderwerpen: het gegeven dat mensen de meeste zorgkosten maken in de laatste twee jaar voor hun overlijden, en het feit dat meer dan de helft van de zorgkosten in ons land leefstijl gerelateerd is.

Het echte zorgdebat moet volgens Kalshoven niet gaan over hoe we de zorg efficiënter maken, maar over hoe we tot minder zorg komen. Daarmee ben ik het volkomen eens. Toch heeft hij niet helemaal gelijk als hij stelt dat we dit debat niet voeren. Ik werkte nog in loondienst toen ik bij Prismant een debat bijwoonde over de vraag hoe iets kan worden gedaan om te voorkomen dat die laatste twee jaren van het mensenleven zo vreselijk duur worden door de zorg. Dat moet dus voor 2002 zijn geweest. Ook zijn meer debatten gevoerd over de invloed van leefstijl op de zorgkosten dan ik mij kan herinneren.  We debatteren wat af, we verbinden er alleen geen conclusies aan. Na die debatten lopen we naar de borrel en de hapjes met de opmerking: “Ja, daar moeten we toch echt eens een keer werk van gaan maken”. We doen het alleen nooit.

Delen