Het gaat om autonomieverlies

Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik me afvraag of ‘marktwerking’ de werkelijke reden is waarom zo veel artsen te hoop lopen tegen wat er de laatste jaren in de zorg gebeurt. Ze klagen dat in hun werk de nadruk te veel op het geld is komen te liggen en te weinig op de zorg en de patiënt. Maar ik denk dat zij intelligent genoeg zijn om te beseffen dat die aandacht voor geld stelselonafhankelijk is. De zorgkosten lopen nu eenmaal uit de klauwen. Daar moet tegen opgetreden worden, en om dat effectief te kunnen doen, is gedetailleerd inzicht nodig in wat de kosten precies veroorzaakt. En dan ligt de nadruk dus op het geld, marktwerking of geen marktwerking.

De artsen die zo klagen over marktwerking, versluieren hiermee volgens mij de werkelijke reden voor hun weerstand tegen wat de laatste jaren in de zorg gebeurt: verlies van autonomie. Bestuurder Hans van der Noordaa van ING Bank heeft gelijk als hij stelt dat de discussie over het toelaten van marktwerking achterhaald is. En hij heeft ook gelijk als hij zegt dat de drijvende kracht achter de verdere ontwikkeling van die marktwerking de toenemende invloed van de patiënt is.

De patiënt wil weten waar hij aan toe is. Hij wil weten of hij waar krijgt voor zijn geld. Of de behandelaar die hem wil opereren bekwamer is om dit te doen dan zijn collega in het ziekenhuis verderop. Of de huisarts die zich beschikbaar stelt voor begeleiding bij chronische zorg wel voldoende en doeltreffend samenwerkt met de andere zorgverleners die de chronische patiënt voor zijn begeleiding nodig heeft. Deze steeds zelfbewuster en kritischer wordende patiënt maakt de arts onzeker. Dáár gaat het om, niet om die zogenaamde marktwerking.

Delen