Het gaat om de context

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Dr X heeft van de tuchtrechter een berisping gekregen. En dr Y krijgt van de tuchtrechter een geldboete opgelegd. Moeten we dat weten, en moeten we het dus kunnen lezen in de regionale pers? Blijkbaar wel, want bijna driekwart van de burgers vindt het belangrijk dat deze informatie openbaar is, concludeert het Nivel op basis van onderzoek.

Ik vraag me af welk antwoord deze burgers geven op de vraag of ze zelf met naam en toenaam in de regionale pers willen worden vermeld als ze zijn beboet voor een verkeersovertreding. Het simpele feit van de boete zegt immers niets over de vraag of iemand zichzelf of anderen in het verkeer in gevaar heeft gebracht. Ook zegt het niets over de vraag wat iemand ervan heeft geleerd op zijn verkeersgedrag te zijn aangesproken. Het is informatie zonder context.

Nauwkeuriger maar ook angstiger

Het is dan ook begrijpelijk dat zorgverleners zeggen de openbaarmaking van de uitspraak in een tuchtzaak als zeer belastend te ervaren. Vooral één zin uit de berichtgeving hierover is cruciaal, namelijk: ‘Ze zeggen dat ze voortaan hun werk nauwkeuriger maar ook angstiger doen’. Die nauwkeurigheid is tot op zekere hoogte goed nieuws, en is zelfs ook te verwachten als een arts tegenover een tuchtrechter heeft gestaan. Maar als het ertoe leidt dat een zorgverlener angstig wordt, schiet het zijn doel voorbij. De angst kan er juist voor zorgen dat iemand fouten maakt. En het kan ook leiden tot defensieve geneeskunde – “Laat ik toch nog maar een onderzoek aanvragen in plaats van op mijn eigen oordeel vertrouwen” – en dus tot overbodige en duurdere zorg.

Transparantie over de zorg is waardevol als die gaat over uitkomsten voor de patiënt of over verbetering van het zorgproces. Hier is van beide geen sprake.

2 Reacties Reageer zelf

 1. anh jansen
  Geplaatst op 13 juni 2017 om 21:31 | Permalink

  In de uitspraken van Tuchtrechters, de vonnissen, wordt de context altijd netjes weergegeven. Daar gaat het juist om.

  Het zijn echter de journalisten in dit land die er een zooitje van maken en menen te kunnen volstaan met melden van de sensatie en het hijgerig melden van de boetes.

  Het zijn de journalisten die alles uit hun verband rukken en de context voor de lezers verzwijgen.

  Om dan nu maar de uitspraken over de schutting te gooien is dan wel heel tekenend voor de heer F v W te A. De publicatie van al die uitspraken zou kunnen leiden tot defensief opereren door medici en daarmee de kosten van de zorg omhoog gooien? Hebben de verzekeraars F v W te A weer wat ingefluisterd?

  Echt onzin. Akkoord op Hoofdlijnen zet een effectief betonnen plafond op de kostenontwikkeling. Dit is Nederland! Laatste planeconomie ter wereld. Een land waar private verzekeraars fungeren als ziekenfondsen. Ongekend.

  Een wel zeer conservatief standpunt. Houdt de patiënten maar van de domme en laat hem alleen maar voorgekauwd ‘positief’ nieuws in hapklare brokken eten. Dat is werkelijk de klok 100 jaar terugdraaien.

  Juist van uitspraken van Tuchtrechters, inclusief de context, kunnen buitenstaanders en collegae heel veel leren. Ze komen de ontwikkeling van de zorg juist ten goede!

  https://www.pw.nl/achtergrond/2017/waarschuwing-voor-weigeren-afgifte-medicijn-bij-spoed

  https://www.pw.nl/achtergrond/2013/steeds-meer-apothekers-voor-tuchtrechter

  Prima ontwikkeling.

  Een goed journalist moet die ontwikkeling juist stimuleren.

 2. anh jansen
  Geplaatst op 14 juni 2017 om 13:43 | Permalink

  https://www.skipr.nl/actueel/id30818-arts-verwaarloosde-stervende-vrouw.html

  Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag heeft een dokter berispt omdat hij een stervende vrouw niet goed heeft behandeld. Hij gaf ontoereikende medicatie en legde te weinig aandacht aan de dag voor de emotionele kant van de situatie.

  –Missen we hier de context?

  Wat moet je hier nu met de uitkomsten van de zorg voor de patiënt en de verbetering van het zorgproces?

  Waarom zou je dit soort zaken willen verzwijgen?