Het goede voorbeeld

Op de social media lees ik louter positieve reacties op de beslissing van het medisch-specialistisch bedrijf (MSB) van het Amphia Ziekenhuis in Breda om twee miljoen euro te investeren in de nieuwbouw van het ziekenhuis. Terecht, het MSB laat hiermee zien niet alleen geïnteresseerd te zijn in de eigen toekomst, maar ook in die van het ziekenhuis waaraan de specialisten verbonden zijn. MSB-voorzitter Remco Djamin doet gelukkig geen moeite te ontkennen dat de MSB’s in eerste instantie om fiscale redenen in het leven zijn geroepen. Maar hij weerlegt wel de kritiek dat de invoering van het MSB ziekenhuizen onbestuurbaar zou maken door nu te zeggen: “Het is essentieel dat medisch specialisten verantwoordelijkheid nemen voor de koers van het ziekenhuis”, en ook boter bij de vis te doen.

Interessant is nu de vraag hoe de situatie in Amphia zich zal ontwikkelen. Djamin zegt niet uit te sluiten dat de lening in een later stadium kan worden omgezet in een pakket aandelen en biedt daarbij “meebewegen met de winst en verlies van het ziekenhuis” als een optie. Toch loopt directeur van het MSB Philip Bos zichzelf een beetje voorbij als hij zegt: “We spreken nu met één mond.” Djamin stelt immers dat 90 procent van de medisch specialisten de investering een goed plan vindt en dat de weg die nu wordt ingeslagen “een pad vol hobbels” is. 90 procent is geen 100 en het zal beslist wat vergen van alle betrokkenen om ook bij het nemen van die hobbels waarover Djamin het heeft de eenheid te bewaren. Maar dat het MSB van het Amphia een stap heeft gezet waaraan de andere MSB’s in het land zich wat gelegen mogen laten liggen, is duidelijk.

 

Delen