Het groeiende kwaliteitsbesef

“De zorgverzekeraars kunnen helemaal niet inkopen op kwaliteit, want ze hebben daar totaal geen verstand van”. Het is de bekende dooddoener die tegenstanders van het huidige zorgstelsel uit de kast halen als de discussie erover zich toespitst op de regierol van de zorgverzekeraars. En de tweede is: “Ze hebben geen enkele interesse in kwaliteit, het gaat ze alleen maar om de centen”.

Zorgverzekeraar VGZ komt nu met kwaliteitsinformatie over vijftien aandoeningen die deze kritiek toch echt wel in een ander daglicht plaatst. Het laat hiermee (http://www.vgz.nl/sitecollectiondocuments/blog/infographic_kwaliteitsverschillen_heupvervanging.pdf) zien dat het wel degelijk gerichte kwaliteitsinformatie aan het verzamelen is en dat het inzicht van deze zorgverzekeraar in de kwaliteit van zorg dus snel groeit. Wie denkt dat het er bij andere zorgverzekeraars anders aan toe gaat, vergist zich. Ze móeten wel. Het is de enige manier waarop ze de hen toebedeelde regierol naar behoren kunnen vervullen. En op ruzie met het ministerie van VWS of de Nederlandse Zorgautoriteit zitten ze niet te wachten. Net zomin als op verzekerden die weglopen omdat zij geen zin hebben in een zorgverzekeraar die wel de keuze bepaalt maar niet duidelijk maakt waarop ze die keuze baseert.

Het is netjes van VGZ dat het de verzamelde kwaliteitsgegevens niet direct openbaar maakt, maar eerst gebruikt om het gesprek met de ziekenhuizen aan te gaan. Tegelijkertijd is de boodschap van dit gesprek duidelijk: bewerkstellig kwaliteitsverbetering of we kopen de zorg niet meer bij je in. Zo wil ik het als verzekerde ook hebben. Als de zorgverzekeraar mij uiteindelijk maar wél informeert over zijn inkoopbeslissingen voordat ik mijn jaarlijkse poliskeuze mag maken.

Delen