Het jaar van de bok

Het gaat niet goed in Nederland. Door de financiële crisis in Europa is er een lage economische groei. Ongeveer 5 procent van de beroepsbevolking is werkloos. Grondstoffen worden minder en daardoor duurder. De zorgkosten worden onbeheersbaar. Huizen worden minder waard en de lokale belastingen gaan omhoog. Er dreigen nieuwe bezuinigingen.

De overheid wijst naar Europa. Politieke partijen naar Zuid-Europa. De ondernemers naar de graaiende bankiers. De bouwvakkers naar oneerlijke Oost-Europese concurrentie. De burgers naar de politiek die onvoldoende doet. De tandartsen wijzen naar de zorgverzekeraars. Huisartsen geven de NMa de schuld. Medisch specialisten de minister vanwege het productieplafond. De zorgverzekeraars wijzen naar rupsje-nooit-genoeg-patiënt. Zorgbestuurders zeggen dat Zorgverzekeraars Nederland of de Nederlandse Zorgautoriteit de zaken anders moeten organiseren, want zo kunnen zij hun werk niet meer doen. Iedereen zoekt een zondebok. Het moet tenslotte ook ergens aan liggen.

Een gewetensvraag; wie vindt dat hemzelf wat te verwijten is? Dat het niet (alleen) aan anderen ligt, maar ook voor een deel aan hemzelf? Wie heeft er een te hoge hypotheek op zijn huis genomen? Wie heeft verkeerd belegd? Wie heeft er onvoldoende naar cliënten geluisterd? Wie heeft zich gekoesterd in een relaxte baan zonder verantwoordelijkheid te nemen? Wie dacht dat het wel altijd goed zou blijven gaan…

Het helpt niet om anderen de schuld te geven, zelfs al is het zo. Het heeft geen zin om naar anderen te wijzen. Dus moet het maar eens afgelopen zijn met het zoeken van een zondebok. Zonde van de tijd. Laten we eens naar onszelf kijken, uitgaan van ieders eigen kracht en mogelijkheden.

In China hebben ze een andere kalender en is het dit jaar het jaar van de draak. Laten wij het jaar van de bok beginnen. De bok die staat voor koppig doorgaan en er het beste van maken. Niet zeuren, niet wijzen, niet klagen maar gewoon tevreden zijn met een beetje minder, dat kan zeker.

Het zou best eens goed kunnen bevallen, dat jaar van de bok.

Delen