Het juiste kruisje

U maakt in uw leven en in uw werk ontzettend veel keuzes; op gevoel (zoals uw partner- en beroepskeuze), op basis van eerder opgedane kennis en ervaring (de juiste behandelmethode voor uw patiënt) en soms automatisch (u denkt niet meer na over de route naar huis). Maar er zijn ook keuzes die u het liefst uit de weg gaat en daarin staat u niet alleen. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen op financieel gebied keuzes uit de weg gaan. Bijvoorbeeld keuzes over de beleggingsmix van een aanvullende pensioenregeling. Onderzocht is welke invloed een alvast voorgestelde keuze op een online formulier heeft op de gekozen beleggingsmix. Verbaast het u dat de ‘gekozen’ beleggingsmix in veruit de meeste gevallen gelijk is aan de voorgestelde optie?

Die ‘sticky’ beginpositie kan deels worden verklaard uit ‘formulierenvermoeidheid’: zo snel mogelijk naar de ondertekening en de meeste vakjes onaangeroerd laten. Ook vertrouwen in de experts die het formulier maakten (‘die weten er meer vanaf dan ik’) draagt eraan bij. Daarnaast is er de begrijpelijke angst voor het maken van expliciete keuzes waarvan de consequenties niet worden overzien.

Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op de schouders van degene die de beginposities van kruisjes kiest. Bij pensioenregelingen moet de default beleggingsmix dus een soort ‘one size fits all’ zijn. Ontwerpers van online formulieren zouden de beginkruisjes weg moeten laten en een bewuste keuze af moeten dwingen.

Loop niet weg voor financiële keuzes

Voor u als invuller van financiële formulieren heb ik één tip: als u merkt dat u het liefst wegloopt voor het maken van een keuze, lees dan de toelichting en vraag iemand om advies. Dat maakt het invullen niet opeens leuk, maar het bevordert wel een zo goed mogelijk bij uw persoonlijke situatie passende keuze, net zoals de goed doordachte keuze voor de best mogelijke behandeling voor uw patiënt.

Laat u bij sparen en beleggen altijd goed adviseren.

Delen