Het kan niet zo zijn dat…

Bij het meldpunt Verplichte Verhuizing dat de NPCF en ouderenorganisaties hebben opgezet, zijn honderden meldingen binnengekomen van ouderen die moeten verhuizen omdat de locatie van de zorgaanbieder waar ze wonen gaat sluiten. Corrie van Brenk van Abvakabo FNV reageert zoals we dit van een vakbond mogen verwachten. “Het mag niet zo zijn dat ouderen in hun laatste dagen nog gedwongen moeten verhuizen. Het kan niet zo zijn dat de verzorgingshuizen worden gesloten en ouderen langer thuis moeten blijven wonen, maar er tegelijkertijd óók enorm bezuinigd wordt op de thuiszorg”, zegt ze.

Maar het kan natuurlijk wel en het is zelfs overheidsbeleid. Abvakabo wordt een beetje een roepende in de woestijn door dit toch nog steeds ‘schokkend’ te noemen.  Het veld weet het al lang en is druk bezig het proces zo goed mogelijk vorm te geven. Maar het feit dat NPCF veel meldingen heeft binnengekregen van ouderen die zich zorgen maken over wat hen te wachten staat, wekt de indruk dat dit niet overal even goed gebeurt.

Vanuit die optiek heeft het meldpunt zeker waarde. Het zet wederom op de kaart hoe belangrijk het is dat zorgaanbieders communiceren met hun bewoners over wat hen te wachten staat. Maar dan wel vanuit een realistisch perspectief. En dat is niet het perspectief van “Het kan niet zo zijn dat…”. Want het huidige systeem is onbetaalbaar geworden, memoreerde Carola van Baaren, coördinator van de Nederlandse Patiëntenvereniging in Zeist gisteren nog in de Volkskrant. En aan dat gegeven lijkt Abvakabo geheel voorbij te gaan.

Delen