Het mag wat kosten

Amerikaanse onderzoekers suggereren dat meer geld aan de zorg besteden tot betere resultaten leidt. Om tot deze conclusie te komen, vergeleken ze de sterftecijfers van meer dan 2,5 miljoen patiënten die tussen 1999 en 2008 werden behandeld in ruim tweehonderd ziekenhuizen in Californië met de uitgavencijfers van die ziekenhuizen. Niet per se een eerlijke vergelijking natuurlijk, want ziekenhuizen kunnen aan veel meer dan alleen patiëntenzorg hun geld uitgeven. Denk aan rechtszaken, aflossing van uitstaande schulden of vastgoedlasten.

Maar het ligt wel voor de hand dat ziekenhuizen met moderne hightech apparatuur met deugdelijke bewakingsfuncties meer patiënten in leven zullen houden dan andere ziekenhuizen, waarbij één verkeerde druk op de knop van een infuuspomp ongemerkt een tienmaal te hoge dosering tot gevolg heeft. Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen hoe het komt dat de spenderende ziekenhuizen tot lagere mortaliteitscijfers komen, waarschuwen de onderzoekers in ieder geval.

Tot die tijd hebben we meer aan nieuws dat uitgaven op een meer directe manier in verband brengt met betere patiëntresultaten. Dit biedt het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord ons. Het stelt 2,9 fte apothekersassistenten beschikbaar voor het voeren van ontslaggesprekken met alle patiënten die na een opname het ziekenhuis verlaten. De praktijk leert dat er op dat ontslagmoment nogal eens iets fout gaat in de overdracht van medicatiegegevens van ziekenhuis naar eerste lijn. Heropname of onbedoeld overlijden van de ontslagen patiënten liggen dan op de loer. De farmaceutische ontslaggesprekken zijn bedoeld om deze problemen te voorkomen.

Kijk, dat is tenminste iets concreets op het snijvlak van uitgaven en kwaliteit van patiëntenzorg. Ben benieuwd hoe snel die farmaceutische ontslaggesprekken een prestatie-indicator worden.

 

Delen