Het nieuwe normaal

Een interessante reactie van bedrijfsarts Wil Duits op het nieuwsbericht op Medisch Contact dat de huisarts steeds meer tijd kwijt is aan contacten met oudere patiënten. Hij is het oneens met de woordkeuze in de kop van het bericht dat de oudere patiënt de huisarts ‘meer tijd kost’ omdat die suggereert dat de oudere als een belasting of kostenpost wordt beschouwd. Hij schrijft: “In de discussie rondom ouder wordende patiënten wordt al vaker een zweem gekweekt van ‘last’, ‘kostenpost’, ‘tijdrovend’. Laten we daar niet aan meedoen.”

Hoewel ik zeker niet aanneem dat de redactie de bedoeling had aan dit beeld bij te dragen, heeft Duits wel een punt. De uitkomst van het onderzoek van het NIVEL over de impact van beleidsmaatregelen op het zorggebruik van oudere patiënten kan nauwelijks als een verrassing komen. Dat ouderen meer tijd opeisen in de spreekkamer van de huisarts is gewoon het nieuwe normaal. Han Noten, voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein, stelde recent in De Eerstelijns ook al terecht dat deze ontwikkeling helemaal geen nieuws is, het is al jaren aan de gang.

Wat is dan toch de waarde van dit nieuwe NIVEL-onderzoek? Vooral dat de groei van het zorggebruik van ouderen in de huisartspraktijk nu door een objectieve externe partij in kaart is gebracht als aandachtspunt in beleidsontwikkeling. Noten benadrukte overigens dat ook de huisarts zelf in die beleidsontwikkeling een rol hoort te spelen. Hij stelde in het interview voor De Eerstelijns dat de huisarts op basis hiervan het gesprek kan aangaan met de gemeente, om tot gezamenlijke oplossingen te komen. “Het is tenslotte een maatschappelijk probleem en niet iets wat je volledig met voorzieningen kunt oplossen”, zei hij.

Delen