Het oude liedje

Het is weer het oude liedje: de bezuiniging is al ingeboekt, maar “de concrete aanpak (…) wordt de komende maanden uitgewerkt.” Deze zinsnede heeft betrekking op één specifiek thema in de onderhandelingsresultaten die Edith Schippers heeft geboekt met het veld over terugdringing van de groei van de zorguitgaven. Het thema namelijk dat de voorgenomen versobering van het basispakket wordt teruggedraaid, maar dat de toegang tot dit pakket wordt aangescherpt. In het formele nieuwsbericht hierover lezen we: “Zorg wordt zinnig en zuinig. Dat legt een grotere verantwoordelijkheid bij arts en patiënt.”

Ik weet niet hoe u dit interpreteert, maar op mij komt het over als: ‘Op politiek niveau komen we er niet uit met elkaar, dus we verleggen het probleem naar de spreekkamer’. We weten dat de Orde van Medisch Specialisten en ZonMw hiervoor de campagne Verstandig kiezen hebben opgezet. Maar ik vraag mij af wat de invulling die Schippers nu aan haar bezuinigingsdoelstellingen geeft, gaat betekenen als succes van deze campagne uitblijft. Zegt ze dan tegen alle burgers: “Jullie hebben niet goed meegedaan en moeten dus voor straf 25 euro bijbetalen.”? Of haalt ze de al ingeboekte bezuiniging dan alsnog op een andere manier bij de medisch specialisten en de ziekenhuizen? Ik zou zeggen: één keer raden.

Delen