Het slimste meisje van de klas

Edith Schippers (VWS) beseft dat ze het de veldpartijen niet makkelijk maakt door hen te vragen met alternatieve pakketvoorstellen te komen. In haar Kamerbrief van 27 februari schrijft ze: “Ik ben mij ervan bewust dat ik een lastige vraag aan zorgpartijen heb voorgelegd, maar ik heb er vertrouwen in dat partijen in de zorgsector met goede en breed gedragen voorstellen voor alternatieve pakketmaatregelen zullen komen. Op basis van de rapporten van CVZ en de alternatieve voorstellen zal ik een beslissing nemen over de wijzigingen in het verzekerd pakket.”

Ik ben sceptisch over wat dit gaat opleveren, omdat de reacties voorspelbaar zijn. De patiënten zullen pleiten voor stoppen met verdere pakketversobering, ‘want we moeten al zo veel bijbetalen terwijl de zorgverzekeraars woekerwinsten maken.’ De zorgaanbieders zullen zeggen dat winst te boeken is door het geld de zorg te laten volgen, waarbij ze ieder voor zich primair zichzelf als ‘de zorg’ zullen bestempelen. En initiatiefrijke partijen zullen hun eigen idee aanbieden met de stellingname dat er iets anders uit het basispakket weg kan als ze deze noviteit erin opneemt.

Misschien trap ik hiermee iedereen op de tenen. En misschien maak ik het nog erger als ik zeg dat Schippers het heel slim aanpakt, maar dat doet ze natuurlijk wel. De kern zit in dat ‘veldpartijen’: dit meervoud geeft al aan dat het veld niet één partij is met één gemeenschappelijk belang, maar een veelkoppig monster waarin iedere partij zijn eigen belangen en zijn eigen lobbycircuit heeft. Sommige ideeën zullen zeker goed zijn, maar het probleem zit in dat ‘breed gedragen’. Aan het einde van de rit kan Schippers zeggen dat alle voorstellen elkaar tegenspreken en dat ze er daarom niets mee kan. En een dag later staat weer een afspraak met CVZ in haar agenda.

Delen