Het zal tijd worden

Het Kwaliteitsinstituut begint op stoom te komen.  We merkten dit recent al op het gebied van de complexe spoedzorg, waar het de veldpartijen ineens heel snel lukte om tot indicatoren te komen nadat het instituut hierop had aangedrongen. En nu heeft het Kwaliteitsinstituut aangegeven zich te zullen laten gelden op het punt van de richtlijn voor intensive care.

De intensivisten zitten al vijf jaar te broeden op deze richtlijn, of moeten we zeggen dat ze er al vijf jaar over aan het steggelen zijn? Afgaand op de berichtgeving hierover op zorgvisie.nl is het laatste meer aan de orde. Termen als ‘hoog opgelopen belangenconflict’, ‘patiënten willen aftroggelen’ en ‘moeizame discussie’ doen helaas vooral het laatste vermoeden. Vijf jaar doen over het opstellen van een richtlijn is nogal pijnlijk natuurlijk. Het wekt meer de indruk dat de intensivisten bezig zijn hun eigen belangen veilig te stellen dan dat ze nu heel nadrukkelijk het belang van de patiënt voor ogen hebben.

Het Kwaliteitsinstituut is het nu beu. Als de intensivisten er na de zomer nog niet uit zijn gekomen, gaat het stappen ondernemen. Laten we hopen dat dit, net als bij de complexe spoedzorg lukte, de intensivisten voldoende sense of urgency geeft om ondubbelzinnig zichtbaar te maken dat het belang van de patiënt voorop staat. Tegelijkertijd denk ik, juist vanuit dat patiëntenperspectief, wel: het Kwaliteitsinstituut stelt zich hier héél netjes op.

Delen