Het ziekenhuis als bedrijf

Het ziekenhuis is een bedrijf waar zieke mensen op zo efficiënt mogelijke wijze beter worden gemaakt, of waar hun lichamelijke schade in ieder geval zodanig wordt hersteld dat ze – al dan niet met hulp en aanpassingen – verder kunnen met hun leven. Wie deze stelling pakweg tien jaar geleden poneerde, kon een pittige discussie tegemoet zien, waarin hij zich moest verantwoorden voor zijn harde en kille stellingname. Bij zorg ging het immers om mensen, en een zakelijke benadering was taboe.

Dat taboe is hard aan het verdwijnen en persoonlijk vind ik dat grote winst. De zorg is waardevol, maar ook kostbaar. En het geld dat we eraan willen uitgeven moet dus zo efficiënt mogelijk worden besteed. Hiervoor zijn ziekenhuisbestuurders nodig die denken en handelen als managers. Mensen die werkprocessen in huis analyseren en doelen stellen voor verbetering daarvan, omdat ze beseffen dat hun bedrijf hiermee financieel gezond wordt of blijft. Wie roept dat dit uitgangspunt de zorg ‘verzakelijkt’ of ‘verhardt’, gaat voorbij aan het gegeven dat een financieel gezond ziekenhuis in het voordeel van de patiënt is. Zo’n ziekenhuis kan investeren in innovatie en in verbetering van zorgprocessen.

De beslissing van Philips, Medtronic en Universiteit Maastricht om een managementcursus voor ziekenhuisbestuurders aan te bieden, juich ik dan ook volledig toe. We hebben meer ziekenhuisbestuurders nodig die helpen om het ondernemerschap in de zorg te bevorderen. Een eenmalige bonus voor bestuurders die deze cursus met goed gevolg hebben afgelegd vind ik bespreekbaar.

Delen