Het ziekenhuis als bedrijf

Een positief resultaat hebben geboekt in het afgelopen jaar en dan toch een reorganisatie bekend maken. Uit welke sector kennen we zulke taal: juist ja, uit het bedrijfsleven. Maar het voorbeeld van het Medisch Spectrum Twente laat zien dat de zorgsector een inhaalslag aan het maken is als het gaat om bedrijfsmatig handelen. Het positieve exploitatieresultaat van dit jaar moet veel groter zijn dan dat van 2011, minimaal 9 miljoen euro, verklaarde bestuursvoorzitter Herre Kingma in de nieuwjaarstoespraak die hij eerder deze week hield. En om dat resultaat te kunnen bereiken, moeten stappen worden gezet: de personeelsformatie moet met ongeveer 200 fte worden teruggebracht, de ziekenhuiseenheden moeten anders worden ingedeeld en het MST zal samenwerking zoeken met Ziekenhuisgroep Twente.

Dat deze plannen van MST – vooral het terugdringen van het aantal fte in een in principe financieel gezonde organisatie – in bepaalde kringen zullen leiden tot de opmerking ‘weer typisch zo’n uitwas van de marktwerking’ ligt voor de hand. Maar dat is een kortzichtige reactie, van mensen die niet willen begrijpen hoe belangrijk het is de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden, om te waarborgen dat die zorg voor iedereen beschikbaar blijft. En een gezonde organisatie nóg gezonder maken, is een goede manier om dat te doen. Het MST ziet in dat het efficiënter kan werken (het werk wordt gedaan door meer mensen dan strikt nodig is, zei Kingma) en dat het in vergelijking met soortgelijke ziekenhuizen achterblijft in prestaties. Op zulke essentiële fronten niet ingrijpen, verzwakt de organisatie en dus de concurrentiepositie. Daar wordt de patiënt niet beter van.

Delen