Het ziekenhuis thuis

Denk eens even na over deze uitspraak van Koen de Blok: “De meest kwetsbare mensen moeten iedere keer naar het ziekenhuis reizen.” Aan de ene kant denk je: logisch dat de meest kwetsbaren een grote ziekenhuisafhankelijkheid hebben. Maar aan de andere kant kun je ook stellen: juist de meest kwetsbaren moet je zo weinig mogelijk laten reizen voor zorg, daar moet je de zorg naar toe brengen.

De Blok, nefroloog in het Flevoziekenhuis, wil precies dat laatste. Hij wil dat nierdialysepatiënten in de toekomst nog alleen naar het ziekenhuis moeten als het écht niet anders kan. Hoe? Door een eigen verpleegkundige mee te sturen en door de veiligheid te waarborgen met goede monitoring en direct online contact met de patiënt. Een slimme oplossing, niet alleen omdat die in het belang is van de patiënt, maar ook omdat die door de opzet die De Blok voorstelt de relatie met het ziekenhuis intact laat. Het is een vorm van substitutie waarbij het ziekenhuis geen verliezer is.

De Blok zelf verbindt er de conclusie aan dat het ziekenhuis over tien jaar nog maar half zo groot is als nu. Steeds meer behandelingen zullen dan in de thuissituatie plaatsvinden. Gelet op de beoogde substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn is dat inderdaad de bedoeling. De aanpak die De Blok hierbij voorstaat voor nierpatiënten, waarborgt dat het op een veilige manier kan, waarbij de specifieke vakbekwaamheid van de medisch specialist en de verpleegkundige optimaal benut blijft worden en de professionals in de eerste lijn niet overmatig worden belast met een nieuwe patiëntencategorie.

Delen