Het ziekenhuis thuis

Het Röpke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg is een pilot gestart waarbij het thuisbehandelingen biedt aan kankerpatiënten, zodat zij minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dit is niet de eerste stap die de Saxenburgh Groep – waarvan het ziekenhuis onderdeel uitmaakt – zet om patiënten indien mogelijk uit het ziekenhuis te houden. De organisatie heeft ook al met een groot aantal thuiszorgorganisaties in de regio afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van de behandeling van complexe wonden. De kern van deze afspraak is de patiënt niet te laten voortmodderen met een wond die niet wil genezen. De huisarts verwijst de patiënt na uiterlijk zes weken door naar het ziekenhuis. Maar de feitelijke behandeling op basis van het behandelplan dat daar door een multidisciplinair team wordt opgesteld, vindt weer zoveel mogelijk in de thuissituatie plaats.

Dit is precies wat bedoeld wordt met substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn. Een proces waarop de meeste ziekenhuizen niet zitten te wachten, om de simpele reden dat het hen omzet kost. Maar wel een proces waarvan de patiënt voordeel heeft en dat op grote interesse van de zorgverzekeraars kan rekenen. De reden dat dit proces in het Röpke Zweers Ziekenhuis van de grond komt, heeft wellicht te maken met het feit dat het een financieel ongezond onderdeel is van de verder financieel gezonde organisatie Saxenburgh Groep. In het bedrijfsleven zou je zo’n niet-renderend bedrijfsonderdeel gewoon verkopen als het niet rendabel te maken is, maar dit leidt in de zorg steevast tot Kamervragen en petities van verontruste burgers. Het bedrijfsonderdeel stapsgewijs laten krimpen is dan een goed alternatief. Zeker als dit helemaal in overeenstemming met het kabinetsbeleid is.

Delen