Hete aardappel

Klare taal: ‘De huidige organisatie van de zorg is zowel qua beroep op de arbeidsmarkt als overheidsfinanciën niet houdbaar’. Het rapport Naar een toekomstbestendig zorgstelsel windt er geen doekjes om. De belangrijkste feiten kennen we al langer: bij ongewijzigd beleid moet in 2040 een op de vier mensen in de zorg werken om in de toenemende zorgvraag te kunnen voorzien, en in datzelfde jaar is sprake van bijna een verdubbeling van het huidige uitgavenniveau tot 174 miljard euro, zo’n 16,4 procent van het bbp.

Die mensen zijn er niet en die hoeveelheid geld willen we niet uitgeven. Om het tij te keren beschrijft het rapport twee varianten: versterking van de gereguleerde concurrentie of versterking van de gereguleerde samenwerking. Beide varianten laten een essentieel probleem bestaan, lezen we verderop: “Ook bij de twee bovengenoemde beleidsvarianten nemen de zorguitgaven meer toe dan de economische groei.” Daarom beschrijft het rapport ook een derde variant: meer eigen verantwoordelijkheid. Van ons wel te verstaan. Van de beschreven opties hiervoor zal niemand blij worden, maar ze leiden in combinatie met de twee genoemde varianten wel tot een verlaging van de zorguitgaven met bijna 14 procent. En daar worden we dan weer wel blij van. Als verzekerden wel te verstaan. Als patiënten, dat is een ander verhaal.

Van de beschreven opties zal niemand blij worden

Minister Wopke Hoekstra van Financiën stuurde het rapport woensdag naar de Tweede Kamer en zei er fijntjes bij dat de ambtenaren niet gaan over de wenselijkheid van de voorstellen. Hij legde het dus als een hete aardappel op tafel en liep snel weg. Verstandig van hem, hij wil partijleider worden tenslotte. “Het is aan politieke partijen om te bezien of en welke opties worden overgenomen voor de volgende verkiezingen”, zei hij alleen nog.

Dat worden dan leuke verkiezingen volgend jaar.

Delen