Hetzelfde liedje

Nieuwsredacties kunnen het bericht bijna knippen en plakken, ieder jaar in de loop van december: het nieuwsbericht dat de contractonderhandelingen tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars zo stroef verlopen. Het is immers ieder jaar hetzelfde liedje.

Wat we ook ieder jaar zien, is dat sommige ziekenhuizen de media opzoeken om wat druk op de onderhandelingen te zetten. Haaglanden Medisch Centrum deed dit afgelopen donderdag bijvoorbeeld door mensen te adviseren over de zorgverzekering die ze naar haar mening beter wel of niet kunnen kiezen.

Pier Eringa ging eerder die week nog een stap verder door te stellen dat het ministerie van VWS moet ingrijpen, omdat de macht van de zorgverzekeraars over de ziekenhuizen te groot is. Dat gaat VWS echt niet doen en met een goede reden. Door de vele ziekenhuisfusies hebben de ziekenhuizen immers een forse machtspositie opgebouwd in de contractonderhandelingen.

‘Contractonderhandelingen zijn tweerichtingsverkeer’

De meeste ziekenhuizen houden zich echter stil totdat de contractonderhandelingen afgerond zijn. Verstandig, omdat 1) ze beseffen dat de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord consequenties met zich meebrengt en 2) ze ook beseffen dat contractonderhandelingen tweerichtingsverkeer zijn. Niet alleen de zorgverzekeraars, maar ook de ziekenhuizen hebben er een rol en verantwoordelijkheid in.

Bovendien kan uitstelgedrag ze winst opleveren. De zorgverzekeraars hebben immers de verplichting om hun verzekerden continuïteit van zorg te bieden. Door de vele ziekenhuisfusies van de afgelopen jaren wordt dat in een aantal delen van het land bijzonder moeilijk voor ze als ze met ziekenhuizen niet tot contracten komen. Dat weten die ziekenhuizen heel goed.

Delen