Hidha’s en sids

Ziekenhuis Bernhoven in Uden kantelt door. De reeds ontwikkelde strategie van zinnig en zuinig werken leidde al tot een bewust krimpscenario en nu wordt een nieuwe organisatiestructuur geïntroduceerd die daarbij past. Hierin worden de ruim twintig vakgroepen verdeeld over vier zorgmodellen: acute zorg, diagnose en indicatiestelling, interventie zorgstraten, chronische zorg.

Met andere woorden: niet langer bepalen de medisch specialisten zelf hoeveel poli-spreekuren zij draaien, het zijn nu de medisch managers van de vier zorgmodellen die beslissen over de personele inzet.

Op Twitter zag ik dat een huisarts dit vertaalde als een ‘machtsgreep van de managers’, maar dat lijkt me toch niet het geval te zijn. Het gaat er juist om dat de stap is gezet om de patiënt leidend te maken, in plaats van afhankelijk van de agenda van de medisch specialist. Niet voor niets zegt bestuursvoorzitter Peter Bennemeer: “Over drie jaar hebben we een ziekenhuis dat fundamenteel betere zorg levert en fundamenteel goedkoper is dan elk ander ziekenhuis in de regio.”

Patiënt leidend, in plaats van agenda medisch specialist

Een businessmodel om een puntje aan te zuigen. Het is de vraag hoe de andere ziekenhuizen in de regio erop gaan reageren. Denkbaar is dat daar zal klinken: ‘Bij ons kan dat niet, want de medisch specialisten zijn hier vrijgevestigd en die laten zich niet zo de les lezen’. Bij Bernhoven zijn ze in loondienst, dat geeft andere verhoudingen.

Gelet op het feit dat de discussie over loondienst of participeren in de ziekenhuisorganisatie vooralsnog tot niets leidt, is het misschien een idee als maatschappen vanaf nu nog alleen nieuwe collega’s in loondienst mogen aannemen. Naar het model van de hidha (huisarts in dienst van een huisarts) krijgen we dan de sids (specialist in dienst van specialisten). De vrijgevestigde medisch specialisten verdwijnen dan vanzelf uit beeld als ze met pensioen gaan.

Delen