Historische doorbraak?

Eerder deze week maakte de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de CG-Raad bekend te zullen gaan fuseren. De intentieverklaring hiertoe is al getekend en in 2012 moet de fusie een feit zijn. De partijen denken hiermee een krachtiger stem te kunnen krijgen in de onderhandelingen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.

Het wordt op Twitter al een “historische doorbraak” genoemd. Die woordkeus gaat voorbij aan het feit dat het ook gewoon een centenkwestie is. Het ministerie van VWS heeft de subsidiekraan voor organisaties van patiënten, gehandicapten en ouderen immers een ferme draai naar rechts gegeven. Als individuele organisaties zouden NPCF en de CG-Raad dus veel kwetsbaarder worden. Zonder deze VWS-beslissing zou de fusie – waarover al sinds 2006 werd gesproken – waarschijnlijk nog steeds niet tot stand zijn gekomen. Een “door de omstandigheden gedwongen fusie met desondanks historische allure” zou dus een meer terechte kwalificatie zijn.

Afgezien daarvan moet de waarde van deze samensmelting zich nog in de praktijk bewijzen. Wat beide partijen tegenzit, is het zorggedrag van de individuele patiënt. Die lijkt nog lang niet altijd voldoende reden te zien om kritisch te kiezen uit het beschikbare zorgaanbod. Het ziekenhuis om de hoek wordt doorgaans nog goed genoeg gevonden. Wat hiertegen zou helpen, is betere informatievoorziening. Het Jaarboek 2011 van Dr Yep waarover ik het enkele weken had, zal hierin geen rol gaan spelen. Het ligt in alle Ako’s en ik heb inmiddels een exemplaar meegenomen en van voor naar achter doorgeworsteld. Het heeft de uitstraling van de gratis bedrijvenpost waarvan ik iedere week ongevraagd een overdosis in de bus krijg.

Delen