HOED met A op afstand

De apotheekwereld zal met grote belangstelling uitkijken naar het onderzoek waarvoor Anne Leendertse een voorstel heeft ingediend bij ZonMw. Leendertse promoveerde in 2010 in de medicatieveiligheid en concludeerde dat samenwerking tussen de apotheker, huisarts en patiënt ziekenhuisopnamen kan voorkomen. Implementatie van haar onderzoeksmodel in de praktijk blijkt echter niet eenvoudig en Leendertse wil nu met  haar vervolgonderzoek bepalen of dit met een nieuwe opzet te ondervangen is: inzet van de klinische apotheker binnen de huisartsenpraktijk.

We hebben van Boxmeer geleerd dat huisartsen geen apotheker in dienst mogen nemen. Natuurlijk kunnen de twee wel samenwerken binnen een AHOED. Maar formele samenwerkingsverbanden tussen huisartsen en apothekers zijn niet altijd eenvoudig, en bovendien is het de vraag of de huisartsen zo’n apotheker fulltime nodig hebben. Het gaat primair om de chronische patiënten tenslotte, niet om de volledige patiëntenpopulatie. Het is denkbaar dat zo’n klinisch apotheker als ZZP’er zijn diensten verleent aan een aantal huisartsenpraktijken in een regio. Hij is dan geen geregistreerd apotheker meer, maar een adviseur, een freelance farmaceutisch deskundige voor chronische patiëntenzorg. De verantwoordelijkheid voor de logistiek hoeft hij niet op zich te nemen. Het model van De Centrale Apotheek laat zien dat hiervoor andere oplossingen bestaan.

De vraag is alleen: wat betekent dit voor de openbare apotheek? Misschien kan die dan voor de niet-chronische patiënt die af en toe een pil of een farmaceutisch advies nodig heeft een hoekje in de drogisterij worden. Denk maar aan het Bootsmodel.

Delen