Hoezo niet interessant?

Als hbo-studenten vrezen dat het werk in het verpleeghuis te weinig complex en divers is, dan heeft de zorg heel wat uit te leggen. Want het is een trieste uitslag dat slechts 5 procent van de bijna tweehonderd door Hogeschool Utrecht geënquêteerde hbo-v en LAG-studenten aangeeft iets voor een baan in een verpleeghuis te voelen.

Werken in het verpleeghuis zou weinig werkuitdaging bieden en de doelgroep zou niet interessant zijn. Vooral dat laatste is een hard oordeel. Maar ik denk dat het weinig zin heeft om deze geënquêteerden te verwijten dat zij zo tegen verpleeghuisbewoners aankijken. Het heeft meer nut de zorg aan te sporen te laten zien wat ze waard is en waarin de uitdaging zit. Die zit mijns inziens bijvoorbeeld in de ontwikkeling van verkorte opnameduur in ziekenhuizen, die verpleeghuizen een nieuwe rol geeft om patiënten met complexe problematiek te begeleiden in de weg terug naar huis.

De uitdaging zit ook in de groeiende groep dementerende ouderen, voor wie gericht beleid moet worden ontwikkeld om een zinvolle invulling van die levensfase mogelijk te maken. Maar de uitdaging kan ook zitten in samenwerking over de muren heen, om – met hulp van de kennis over ouderen die in verpleeghuizen aanwezig is – ervoor te zorgen dat opname in het verpleeghuis zo lang mogelijk kan worden uitgesteld.

Ik vraag mij af of de geënquêteerden weten dat steeds meer verpleeghuizen hbo-verpleegkundigen gerontologie en geriatrie aantrekken die de ruimte krijgen om de zorgvragen van ouderen met meer diepgang te benaderen. Als zij dit wel weten en toch geen interesse in een verpleeghuiscarrière hebben, dan zijn ze ook niet uit het goede hout gesneden voor deze zorg. Maar als ze niet weten dat dit – en nog veel meer – mogelijk is, is er werk aan de winkel.

Delen