Hoofdpijndossier

Minister Edith Schippers (VWS) wil tegemoetkomen aan de kritiek vanuit de Eerste Kamer over het landelijk elektronisch patiëntendossier. Misschien kan dit EPD beperkt blijven tot het geneesmiddelengebruik van de patiënt, oppert ze. Ook kan de deelname aan het EPD beperkt blijven tot de mensen die expliciet aangeven dit te willen.

Met andere woorden: de discussie over het EPD is weer terug bij af. Een betere optie dan nóg meer geld spenderen aan een systeem dat er blijkbaar toch nooit komt, is iedere inwoner van Nederland een eigen USB-stick met zijn zorgdossier geven. Zulke sticks bestaan tegenwoordig in de vorm van hippe visitekaartjes die in iedere portemonnee passen. Zo heb je als patiënt altijd en overal je EPD bij je. Ook dat is een vorm van landelijk EPD. Mondiaal zelfs, want zo’n stick is tijdens een vakantie in het buitenland ook bruikbaar. Heeft de patiënt zorg nodig, dan trekt hij zijn portemonnee en overhandigt de stick aan de zorgverlener. Hij is er dan zelf bij om te controleren of die er geen ongeoorloofd gebruik van maakt. En hij kan zelf bepalen of de zorgaanbieder de gegevens (of delen daaruit) in zijn eigen computer mag kopiëren.

Met deze oplossing wordt ook meteen recht gedaan aan het voorstel dat Schippers afgelopen januari deed, om burgers de toegang van zorgaanbieders tot hun medische gegevens zelf te laten bepalen. Einde discussie, over naar het volgende hoofdpijndossier.

Delen