Hou dat geld maar

Edith Schippers profileert zich ineens als een straatvechtertje. Vorige week had ze het heel stoer over rondspugen in de Randstad, en nu begint ze ook al schoppen onder de kont uit te delen. Onder de kont van de zorgverzekeraars om precies te zijn. Die moeten hun hoge winsten maar snel gebruiken voor premieverlaging voor de verzekerde.

Je kunt daar moeilijk tegen zijn. Een paar tientjes minder uit de portemonnee is bij iedereen welkom als het tij economisch tegenzit. De zorgverzekeraars begrijpen dit en reageren dienovereenkomstig. CZ laat weten de premie al te hebben verlaagd en Achmea en VGZ verklaren zich bereid om dit te doen. Begrijpelijk, het laatste waarop een zorgverzekeraar zit te wachten, is ontevreden verzekerden.

Toch denk ik dat wij hiermee als verzekerden niet verder kijken dan onze collectieve neus lang is. De winst die de zorgverzekeraars hebben geboekt, komt maar van één kant: de daling van de geneesmiddelenprijzen. De substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn moet zowel in de cure als in de ggz nog helemaal van de grond komen. De transities van de jeugdzorg en de langdurige zorg bestaan nog alleen maar op papier. En voor beide processen geldt dat de kost voor de baat uitgaat en dat we dus eerst zullen moeten investeren in veranderingen in de zorg voordat we daaraan ook maar één cent terugverdienen.

Mijn idee zou dus zijn: hou dat geld maar zorgverzekeraars. Laat je dwingend door de overheid opleggen hoe je het voor die substitutie en transitie moet besteden, monitor precies hoe je dit doet en laat ons dit tot drie cijfers achter de komma weten. Maar benut het wel om de omslag in de zorg te bewerkstelligen waarvan we allemaal roepen dat we die zo hard nodig vinden.

Delen