Hou het volk dom

Het parlement in Oostenrijk besluit bij grote meerderheid tot invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier. Burgers vallen automatisch onder dit systeem, tenzij ze expliciet aangeven dit niet te willen. In Nederland komt dit landelijk EPD nu ook tot stand, met het verschil dat iedereen die wil dat zijn gegevens erin opgenomen worden dit expliciet moet aangeven.

En in de Verenigde Staten komen ze er op basis van onderzoek achter dat patiënten die online toegang hebben tot hun EPD meer zorg gebruiken. Ze komen vaker op consult bij zorgprofessionals en ze doen dit ook nog eens vaker buiten kantooruren. Ze hebben ook meer telefonische consulten. En ze belanden vaker op de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis of in een ziekenhuisbed dan mensen die geen online toegang tot hun dossier hebben.

Hebben deze mensen ineens zoveel zelfinzicht dat ze op basis van hun eigen dossier gezondheidsproblemen kunnen waarnemen die hun behandelaars ontgaan? Dat ligt niet voor de hand. Waarschijnlijker is dat inzicht in het eigen dossier hypochondrie in de hand werkt. En in de VS is ‘first do no harm’ al lang vervangen door ‘first get no claim’, dus een arts kijkt wel uit om niet op een vraag van een patiënt in te gaan. Liever dat extra onderzoekje waarvan hij eigenlijk al weet dat het zinloos is dan een claim aan zijn broek omdat hij tóch iets over het hoofd zag.

Ik ben dan ook heel blij met de informatie onder vraag zeven op de FAQ-pagina van Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie: ‘Kan ik online mijn dossier inzien?’ Het antwoord luidt kort en goed: nee. Een zorgverlener is wel verplicht inzage te geven als de patiënt daarom vraagt, maar heeft het recht daarvoor geld te vragen. Laat hem dat alsjeblieft doen.

Delen