Huisarts in het zonnetje

De cardiologen van het Medisch Centrum Alkmaar zijn slim. Ze voeren spiegelgesprekken om van hun patiënten én van de huisartsen te horen wat die van hun dienstverlening vinden. Een artikel hierover staat in de jongste editie van Medisch Contact. De huisartsen worden hierin niet voor niets de hofleveranciers van de medisch specialisten genoemd. Zij zijn het immers die bepalen of een patiënt moet worden doorverwezen en zo ja, naar welk ziekenhuis.

Chirurg Annemarie van den Bosch van Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat nog een stapje verder. Zij trainde afgelopen week – al voor de zevende keer – een groep huisartsen in de nieuwste hechtmethoden. Huisartsen zijn prima in staat om zulke kleine ingrepen zelf te verrichten, als ze er maar adequaat in getraind zijn. De huisartsen kunnen zo Van den Bosch en haar collega’s werk uit handen nemen dat weliswaar ook tot hun eigen discipline behoort, maar waarop ze bepaald niet zitten te wachten. Zij hebben het druk genoeg met de meer complexe patiëntenzorg.

In beide gevallen gaat het om medisch specialisten die erkennen dat ze de huisarts nodig hebben. Op andere fronten wordt juist aan de stoelpoten van die huisarts gezaagd, zoals ik beschreef in mijn blogs van 17, 16 en 12 november. Ook de Nederlandse Mededingingsautoriteit maakt het de huisartsen niet makkelijk, met de strikte geboden en verboden die ze hen oplegt op het gebied van collegiale samenwerking. De Landelijke Huisartsen Vereniging zoekt naarstig naar een oplossing, want binnen deze strenge NMa-regelgeving moeten huisartsen zich veel meer als elkaars concurrenten gaan opstellen. Dat past volstrekt niet bij het type mens dat de doorsnee huisarts is.

Delen