Huisartsenzorg nieuwe stijl

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Stevige discussie op Twitter gisteren naar aanleiding van de lancering op die dag – tijdens het online congres van ICT&Health – van Arene, de digitale huisartspraktijk voor iedereen zonder eigen huisarts. Een discussie die voor een belangrijk deel verliep langs de bekende, kritische lijnen van: kan niet, mag niet, is de doodsteek voor de huisartsenzorg zoals we die nu kennen.

Aan de basis van Arene staat Jasper Schellingerhout, zelf huisarts, maar wel werkzaam in een praktijk die al in 2016 digitale services begon te implementeren. ‘Een ervaren collega verleiden om iets op een andere manier te gaan doen blijkt echter niet eenvoudig’, schrijft hij in een van zijn blogs voor ICT&Health. De al genoemde Twitterreacties op de lancering van Arene bevestigen dit.

‘Een ervaren collega verleiden om iets op een andere manier te gaan doen blijkt niet eenvoudig’

De vraag is echter: wat willen de huisartsen dan, die zich zo fel gekant tonen tegen de ontwikkeling die Schellingerhout initieert? Arene presenteert zich als het digitale antwoord op het huisartsentekort in Nederland en stelt er te zijn voor iedereen die geen eigen huisarts heeft. Dat probleem bestáát, het laat zich niet ontkennen. En als de traditionele huisartsenzorg er geen antwoord op formuleert, is het niet meer dan logisch dat een initiatief als Arene ontstaat.

Zelfs een volgende stap is denkbaar. Namelijk: mensen die niet meer de moeite nemen om een huisarts te vinden, omdat er immers digitaal aanbod is waarvan zij óók gebruik kunnen maken. Dezelfde huisartsen die het hele idee van Arene niet zien zitten, zien dit waarschijnlijk helemaal als het einde van het unieke karakter van de huisartsenzorg. Maar wie zegt dat we het over een aantal jaar niet gewoon beschouwen als huisartsenzorg nieuwe stijl?

28 Reacties Reageer zelf

 1. Nico Terpstra
  Geplaatst op 18 juni 2021 om 20:14 | Permalink

  ‘Communication is the problem to the answer’ zong 10CC ooit al eens. Om zwakke en matige digitale zorg als een oplossing te zien, vergt een bepaalde manier van denken die niet de mijne is.

  Mijn idee is: maak het praktijkhouderschap aantrekkelijker door met behoud van inkomen de praktijken te verkleinen tot de normpraktijk, zo min mogelijk ketenzorg/administratie onzin en – bovenaan de agenda – avond-, nacht- en weekeinddiensten eerlijker verdelen want nu ligt de verplichting uitsluitend bij de praktijkhouders. Dat is niet eerlijk (waarnemend huisartsen doen veel diensten maar hebben geen verplichtingen – als ze geen zin hebben aan nachtdiensten of zaterdagavonden, dan doen ze die toch gewoon niet? Praktijkhouders hebben geen keus).

  Ik wed dat er dan heel anders naar de zg ‘problemen’ wordt gekeken.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 juni 2021 om 21:58 | Permalink

  Waarom spreek je van ‘zwakke en matige digitale zorg’, welke zwakke punten zie jij dan in de aanpak van Arene?
  Het alternatief dat je noemt, praktijkhouderschap aantrekkelijker maken door praktijken te verkleinen, kwam in de uitgebreide Twitterdiscussie vandaag naar aanleiding van deze blog, ook al een paar keer ter sprake. Maar is het daar eigenlijk al niet te laat voor? We zien al allerlei kosteneffectieve ontwikkelingen als digital first praktijken en private equity partijen die ketens opzetten. Hebben de financiers van de zorg er dan nog belang bij om dat ‘met behoud van inkomen’ dat jij voorstelt bij die praktijkverkleining financieel mogelijk te maken?

  (By the way, ik waardeer je muzieksmaak.)

 3. Nico Terpstra
  Geplaatst op 18 juni 2021 om 22:33 | Permalink

  Onze vertegenwoordiging ligt helaas nog steeds op zijn gat, de LHV is impotent en denkt alleen reactief (“hoe gaan we deze nieuwe eis op onze overbelaste schouders nemen?” in plaats van “Nee hoor, geen sprake van, daar beginnen we niet meer aan”). Als de VPH (Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen meer daadkracht kon opbrengen, zou dat enorm positief zijn, maar die mensen hebben het ook te druk).

  Op dat moment kun je als gezamenlijke huisartsen een vuist maken en de regie in handen nemen. Wat er nu gebeurt, is dat rare mannetjes met diepe zakken de eerstelijnszorg wel eens even zullen reorganiseren, de ruimte wordt daartoe geboden door onze disfunctionerende beroepsgroeps-organisaties.

  Stel dat er meer power in het huisartsensysteem zou zitten, dan schopten we Quin en gelijken er uit, werden de verzekeraars zoals VGZ de wacht aangezegd om praktijkverkleining te betalen zonder ‘strings attached’ en werd er een verdeelsleutel voor de dienstbelasting gemaakt die eerlijk is. Net een uur met een huisarts aan de telefoon gezeten, die wel praktijkhouder zou willen en kunnen worden, maar met een jong gezin de nachtdiensten niet ziet zitten.

  Dan nog je vraag over Arene: mijn uitgangspunt is dat digitale zorg nooit en te nimmer in de schaduw kan staan van echte zorg door en voor echte mensen. Daar kan geen app tegenop, hoe goed bedoeld ook. De NZA, het NZ1 hebben een digitale zorgzandbak opgetuigd, ik zou willen dat ze dat gepriek met appjes te kinderachtig voor woorden vinden, maar ik vrees dat ze de digitale kant op willen. Daarom moet er NU een streep getrokken worden door onze beroepsgroep, anders is het te laat en hebben niet-dokters onze “Kathedraal van Zorg” afgebroken.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 18 juni 2021 om 22:41 | Permalink

  Je schetst een somber toekomstbeeld Nico. Maar dat herken ik natuurlijk ook welvan je uit onze Twittergesprekken hierover. Onder de streep beantwoord je hier mijn vraag of het niet al te laat is om het tij te keren welbeschouwd met ‘Ja inderdaad’. Ik vraag me af of je (jongere) vakgenoten dit beeld delen.

 5. E.Kriek
  Geplaatst op 19 juni 2021 om 19:59 | Permalink

  Wat een gemiste kans .
  De leeftijd van collega Terpstra aanvoeren als ‘argument’.
  Veel dieper kan je niet zinken.

  Laten we terug keren naar de feiten:

  De LHV heeft een onderzoek gedaan naar de attitude van jonge huisartsen, en huisartsen in opleiding.
  Uitkomsten:
  – ‘De vaste patiëntenpopulatie en de zelfstandigheid die mogelijk is binnen een eigen praktijk blijken voor veruit de meeste huisartsen de voorkeursmanier van werken. ‘
  -‘Waar de uitkomsten laten zien waar er verschillen liggen tussen met name de verschillende generaties, blijkt er in de basis ook een hoop dat huisartsen gemeen hebben. Van de huisartsen in opleiding tot de huisartsen die hun carrière aan het afbouwen zijn, allen blijken een enorme positieve motivatie te hebben voor hun vak. Het belang van goede patiëntenzorg, de continuïteit, een goede balans tussen autonomie en samenwerking – door alle generaties huisartsen heen blijken deze waarden te worden gedeeld. ‘
  Opvallend genoeg heeft niemand het over Arene, of over de ideeën hierachter. ( Oh wacht, Arene was natuurlijk nog niet bekend toen…)
  Waar is Arene?

  Ander onderzoek:
  – ‘7 van de 10 huisartsen onder de 50 jaar wil zich zeker verbinden aan een vaste patiëntenpopulatie voor langere tijd’.
  Nu zal ongetwijfeld worden gezegd dat niet iedere huisarts onder de 50 een jonge huisarts is. Gefeliciteerd.
  Maar: waar blijft Arene?

  Nog een onderzoek:
  – vooral meer scholing in praktijkmanagement wenselijk
  Volgens de alumni verdient het thema praktijkmanagement vooral in het derde jaar van de opleiding meer aandacht. Hierbij denken zij aan onderwerpen als: omgaan met zorgverzekeraars, praktijkovername, ondernemerschap en personeelsmanagement.’

  Waar blijft Arene?

  – Onderzoek onder ‘de burger’ over de toekomst van de huisartsenzorg:
  ‘Tevredenheid huisartsenzorg
  Over het algemeen zijn de respondenten tevreden over de huisartsenzorg. Zo geeft bijna negen op de tien aan tevreden te zijn met de openingstijden van hun huisartspraktijk. Ook zegt iets meer dan negen op de tien bij een klacht die voor hen belangrijk is meestal of altijd snel genoeg terecht te kunnen bij hun huisartspraktijk. De respondenten geven aan de kwaliteit van zorg door hun huisarts een 8,2 als rapportcijfer (op een schaal van 1 tot 10).’
  Waar is Arene?

  – Ander onderzoek:
  ‘Persoonlijke continuïteit is geassocieerd met minder mortaliteit, meer therapietrouw, minder zorggebruik en minder zorgkosten’.

  Arene, waar ben je?

  Tot slot:
  Google eens op Barbara Starfield.
  Gratis tip.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 19 juni 2021 om 21:43 | Permalink

  Leeftijd als argument? Voor wat Edward? Volgens mij stelde ik een vraag. Maar mag ik er jou ook een stellen: waarom ontstaan ondanks de uitkomsten van onderzoeken die je aanhaalt initiatieven als Arene, Quin en andere digital first praktijken?

 7. J. Schellingerhout
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 12:07 | Permalink

  Beste collega’s Terpstra en Kriek,

  vanuit jullie reacties maak ik op dat ik (en mijn collega’s van Arene) niet de enigen zijn die zich zorgen maken over de toekomst van de huisartsenzorg, als we op dezelfde weg doorgaan. Eigenlijk is de oproep van collega Terpstra om als huisartsen de handschoen op te pakken en de regie in handen te nemen precies wat ik met mijn collega’s van Dongen en Mutsaerts gedaan heb. Er zijn nu al duizenden mensen zonder huisarts in Nederland en dat is naar ons idee niet goed voor die mensen (om meerdere redenen die u ook noemt) en ook niet voor de collega’s die in zo’n regio werken. Nu is dat nog een regionaal probleem, maar het NIVEL heeft al becijferd dat in de komende jaren dit probleem waarschijnlijk het grootste deel van Nederland gaat betreffen. Wij willen als huisartsen van Arene niet wachten tot het kalf verdronken is en een beweging in gang zetten om te zien of wij een oplossing kunnen bieden. Wij geloven erin dat digitale zorg hierin een bijdrage kan leveren. De discussie over of digitale communicatie tussen arts en patiënt wel of niet persoonlijk is, is veelal een discussie over hoe de (huis)arts in kwestie er zelf tegenaan kijkt. Onderzoeken onder patiënten laten in ieder geval zien dat een groot deel van de patiënten er voor open staat en gebruik van zou willen maken. De ervaringen binnen onze eigen praktijk sluiten daarbij aan, maar valt uiteraard onder “n=1” (een artikel hierover verscheen in H&W 12 van 2020).

  Collega Kriek:
  – “Opvallend genoeg heeft niemand het over Arene”: U noemt zelf al de reden, maar we kunnen stellen dat sinds de lancering er over ons gepraat wordt. En dat is goed! Arene is allicht niet de ideale oplossing, maar in ieder geval een mogelijke oplossing. Bovendien wordt naar mijn idee elk plan beter door kritische beschouwing.
  – “Waar blijft Arene”: Ik begrijp niet helemaal wat u daarmee bedoelt in relatie tot de statistiek die u noemt. Maar als ik het positief interpreteer ziet u een rol voor ons weggelegd om het werkplezier van collega’s < 50 jaar te vergroten. Dat willen wij zeker, maar laten we het onderscheid op leeftijd weglaten.
  – "Waar blijft Arene" (2): Ik kan u met veel genoegen meedelen dat in ieder geval bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC "innovatie en praktijkmanagement" onderdeel van het 3e jaars curriculum is en dat onder andere collega Mutsaerts en ikzelf daar met veel plezier onderwijs over geven.
  -"Waar is Arene": patiënttevredenheid mbt huisarts is groot in Nederland en dat moeten we vooral zo houden. Dat laat onverlet dat duizenden mensen geen huisarts hebben. Bovendien noemt u niet het werkplezier/de werkdruk van huisartsen. Collega Terpstra zegt daar wel iets over en dat blijkt minder positief. Het is niet ondenkbaar dat het laatste negatieve effecten zal gaan hebben op het eerste. Digitale communicatie biedt de mogelijkheid om de werkdruk beter over het land te verdelen.
  – "Arene, waar ben je?": hier zijn we. En we gaan heel graag het gesprek met u aan. Door de "nieuwigheid" hebben we gemerkt dat er interpretaties mbt het concept leven die niet stroken met de werkelijkheid. Uiteraard willen wij graag het hele verhaal vertellen en ook uw (kritische) kanttekeningen horen.
  Als u mij mailt op j.schellingerhout@arene.nl dan plannen we een afspraak!

  Met vriendelijke groet,

  Jasper Schellingerhout, huisarts en mede-oprichter Arene online huisartsenpraktijk

 8. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 13:18 | Permalink

  Mooie reactie Jasper. En ik hoop dat je uitgestoken hand als uitnodiging om met elkaar in gesprek te komen navolging krijgt.

 9. E.Kriek
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 18:13 | Permalink

  Oh wacht. Dan komt er een gesprek!
  En Van Wijck meldt zich aan als objectieve notulist!

  Waarna hij triomfantelijk zal melden ‘ dat hij de argumenten van de ‘ gevestigde orde ‘ niet overtuigend vindt’ .

  Ik heb dat trucje al eens eerder gezien.
  Trap er niet in collega’s.

  Ik heb trouwens genoeg argumenten en onderbouwing gegeven om mijn punt te maken.

  Een online huisartsenpraktijk als ‘ oplossing’ is zoiets als een paracetamol voor een astrocytoom graad 4.

 10. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 18:35 | Permalink

  Je bent welkom om deel te nemen aan het gesprek Edward. Maar als je daarvan afziet, kan ik je niet beloven dat je argumenten op het menu staan. Niet omdat ik mijn doel met het voorgenomen gesprek al vooraf bepaald heb – want dat is uiteraard niet zo – maar omdat je er dan niet bij bent om in de discussie erover een rol te spelen. Aan jou de keuze dus.

 11. E.Kriek
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 18:43 | Permalink

  ‘ Erbij zijn’ is dus belangrijker dan ‘ argumenten aanvoeren’ .

  Kennissen versus kennis.

  Het zegt meer over jou dan over mij.

 12. E.Kriek
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 18:50 | Permalink

  Niemand wil Ajax zien spelen tegen VV Sliedrecht. En jij bent zeker geen Barcelona, Frenkie.

 13. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 19:01 | Permalink

  Sorry, ik weet té weinig van voetbal (het interesseert mij totaal niet) om die laatste opmerking op waarde te kunnen schatten.
  Wat de voorlaatste betreft: nee ik vind erbij zijn niet belangrijker dan argumenten aanvoeren. Maar argumenten vormen wel een basis voor inhoudelijke discussie. En daarin kun je nu eenmaal alleen een rol spelen als je erbij bent. Alleen aanvoeren en verder geen rol spelen is te mager.

 14. E.Kriek
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 19:17 | Permalink

  ‘Maar argumenten vormen wel een basis voor inhoudelijke discussie. En daarin kun je nu eenmaal alleen een rol spelen als je erbij bent. Alleen aanvoeren en verder geen rol spelen is te mager.’

  Dan heb je erg weinig begrepen van Evidence Based Medicine.

  Dat gaat meer over ‘ argumenten’ dan over ‘ erbij zijn ‘ namelijk.

  Google eens op ‘ evidence based medicine’ !

  Gratis tip.

  En kijk vooral eens hoe belangrijk ‘ erbij zijn ‘ is in deze setting, versus ‘inhoudelijke argumenten’ .

  Jij stelt je eigen spelregels op.
  Waarom?
  Op basis van wat?

  Verandert mijn mening opeens als ik bij je op schoot zit?

 15. J. Schellingerhout
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 19:37 | Permalink

  Beste collega Kriek, er staat nergens dat Dhr. van Wijck zou deelnemen aan het gesprek. Ik zou ook niet weten waarom. Bij deze: dat zal niet het geval zijn.

  Uw vergelijking dat een online huisartsenpraktijk als oplossing iets is als “een paracetamol voor een astrocytoom graad 4” kan ik geen argumentatie voor vinden in uw reactie. Wel zegt dit iets over uw inschatting van de staat van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Ik schat het iets rooskleuriger in, maar vindt ook dat er actie ondernomen moet worden.

  Uw (stand)punt is duidelijk, maar wat is er tegen een direct gesprek over dit onderwerp? Deze geste in mijn eerdere reactie heeft geen enkele bijbedoeling, anders dan een open dialoog tussen u en mij.

  Ik hoor het graag.

  Met vriendelijke groet,

  Jasper Schellingerhout

 16. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 19:40 | Permalink

  Nou op schoot hoeft nu ook weer niet hoor. Maar ligt aan evidence based medicine geen leren van ervaringen, bewijzen verzamelen en discussiëren over opties en (on)mogelijkheden ten grondslag? Samenwerking ook, leren van elkaar? Argumenten worden getoetst. Niet door degene die een argument aandraagt maar door anderen die met hem of haar daarop reflecteren. Toch echt meer dan argumenten aandragen en de rest van het werk door anderen laten doen. Samen kom je verder.
  Maar zullen we het hierbij laten wat dit onderwerp betreft? We vinden elkaar hierin niet, dat is duidelijk. En het voorstel voor een gesprek dat ik doe is nu eenmaal een voorstel tot inhoudelijke discussie. Zonder vooropgezet – en laat staan vooringenomen – doel, maar wel met daarbij aanwezige mensen. En je maakt duidelijk dat van jouw aanwezigheid daarbij geen sprake zal zijn.

 17. E.Kriek
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 19:51 | Permalink

  Beste collega Schellingerhout,
  Een 1 op 1 gesprek met u , daar sta ik zeker niet negatief tegenover.
  Voorwaarde is , zoals u begrepen heeft, dat externe partijen buiten schot blijven.
  Ik bevind mij helaas op ongeveer 950 kilometer van u.
  Mijn mail adres: drkriek-grolejac@orange.fr
  Sinds 2015 werk ik hier in een gebied met een tekort aan huisartsen.
  ( Ik bied hier, in dit dorpje met 600 zielen, overigens sinds 2015 emailconsulten en videoconsulten aan.
  Ik kan hier dus best wel wat over vertellen.)
  ‘Erbij zijn’ is dus niet altijd vanzelfsprekend, lijkt mij.
  Maar misschien kunnen wij beginnen per mail.

 18. J. Schellingerhout
  Geplaatst op 20 juni 2021 om 20:04 | Permalink

  Beste collega Kriek, bedankt voor uw positieve reactie. Zoals eerder aangegeven was mijn uitnodiging al met de intentie van een één op één gesprek, dus die voorwaarde is eenvoudig aan te voldoen. Ik mail u morgen.

  Met vriendelijke groet,

  Jasper Schellingerhout

 19. Verburg
  Geplaatst op 30 juni 2021 om 16:23 | Permalink

  Goedemiddag,

  Per toeval ben ik op deze discussie gestuit. Ik kende Arene tot voor kort niet. Ik vraag mij af of een digitale huisarts een oplossing is voor mensen die geen huisarts hebben. Voor bepaalde zaken zoals fysiek onderzoek heb je persoonlijk contact nodig daarnaast is het niet toegestaan om geneesmiddelen voor te schrijven aan personen di ede voorschrijver nooit persoonlijk heeft ontmoet. Het lijkt mij eerder een verlengstuk voor bestaande huisartsenpraktijk dan een aparte huisartsenpraktijk.

 20. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 30 juni 2021 om 16:27 | Permalink

  Arena stelt voor zaken die fysiek contact vereisen samen te werken met huisartsen in de omgeving van de patiënt. Het is dus niet bedoeld als op zichzelf staande oplossing voor mensen die geen huisarts hebben.

 21. E.Kriek
  Geplaatst op 2 juli 2021 om 09:00 | Permalink

  Zie stukje in NRC; einde Quin.
  En geen patiënt die daar een traan om zal laten.

 22. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 2 juli 2021 om 09:31 | Permalink

  Ik las het ja: ‘Als de huisarts zijn praktijk verkoopt, gaat de ziel eruit’, is de les die Quin heeft geleerd. Einde van het business model waarmee Quin zijn praktijken startte dus. Maar daarmee is het probleem van praktijkopvolging in de huisartsenzorg natuurlijk niet opgelost. Als Quin niet het alternatief is dat een oplossing biedt voor de nu bestaande situatie, wat is dat dan wel?

 23. E.Kriek
  Geplaatst op 3 juli 2021 om 03:04 | Permalink

  Ik heb dienst vannacht. Vandaar het tijdstip van reageren.

  On topic:

  Je vraag:

  ‘Als Quin niet het alternatief is dat een oplossing biedt voor de nu bestaande situatie, wat is dat dan wel? ‘

  Je hebt je antwoord!

  of moet ik je helpen herinneren aan:

  – “Een discussie die voor een belangrijk deel verliep langs de bekende, kritische lijnen van: kan niet, mag niet, is de doodsteek voor de huisartsenzorg zoals we die nu kennen. ”

  ( Jawel: de doodsteek! Dixit FvW)

  – “Zelfs een volgende stap is denkbaar. Namelijk: mensen die niet meer de moeite nemen om een huisarts te vinden, omdat er immers digitaal aanbod is waarvan zij óók gebruik kunnen maken. Dezelfde huisartsen die het hele idee van Arene niet zien zitten, zien dit waarschijnlijk helemaal als het einde van het unieke karakter van de huisartsenzorg. Maar wie zegt dat we het over een aantal jaar niet gewoon beschouwen als huisartsenzorg nieuwe stijl? ”

  Jawel: “mensen die niet meer de moeite nemen om een huisarts te vinden, omdat er immers digitaal aanbod is ”

  Ik denk dat je wat uit te leggen hebt, tegen de achtergrond van deze feiten:
  https://www.nrc.nl/nieuws/2021/07/01/dokter-quin-als-eigenaar-van-huisartsenpraktijken-lijkt-geen-succesformule-a4049609

  Het lijkt er namelijk op dat er een discrepantie bestaat tussen je statements, en de werkelijkheid.

  En dat is best wel een dingetje voor een journalist.

  Ik ga even door: in de column “oud patroon” wordt door je gesteld:

  “Lees deze zin eens even langzaam, hardop aan jezelf voor: ‘Deels omdat patiënten liever fysiek contact hebben, deels omdat oude patronen hardnekkig zijn’. Het is een citaat van Arno de Vries van KPMG uit een interview in Trouw over het glasharde gegeven dat de zorg in de Nederlandse ziekenhuizen op de schop moet, en de rol van digitalisering daarin. ”

  “Alsof liever fysiek contact hebben een hardnekkig oud patroon is dus ”

  Zijn de patienten die je blijkbaar vertegenwoordigt vastgeroest in een oud patroon?
  De feiten spreken voor zich. Glashard.

  (Opmerkelijk dat je trouwens ene Arno de Vries van KPMG citeert in deze setting.)

  Ik citeer verder:

  “Er is vooral de wens van de patiënt om rekening mee te houden. Maar ook de tijdsbesparing die digitaal contact kan bieden (met andere woorden: de besparing op personele inzet). ”

  Ik heb vragen gesteld over deze eenzijdige ( nu overduidelijk achterhaalde) bewering.

  “Er is vooral de wens van de patient om rekening mee te houden”.

  Ik herhaal dus mijn verzoek om onderbouwing van deze stelling.

  Quin is geen goed voorbeeld, blijkbaar.

  En laten we verder kijken naar de evidence:

  “Conclusions

  There is a large gap between the postulated and empirically demonstrated benefits of eHealth technologies. In addition, there is a lack of robust research on the risks of implementing these technologies and their cost-effectiveness has yet to be demonstrated, despite being frequently promoted by policymakers and “techno-enthusiasts” as if this was a given. In the light of the paucity of evidence in relation to improvements in patient outcomes, as well as the lack of evidence on their cost-effectiveness, it is vital that future eHealth technologies are evaluated against a comprehensive set of measures, ideally throughout all stages of the technology’s life cycle. Such evaluation should be characterised by careful attention to socio-technical factors to maximise the likelihood of successful implementation and adoption.”

  En:

  “Highlights

  The e-health user is mainly young, healthy and literate, showing a digital divide in the opportunities of health promotion through the ICT.


  Internet use for health purposes is affected by experience and satisfaction with the healthcare system, but not with the GPs. ”

  Het is trouwens inderdaad een rustige dienst tot nu toe.

 24. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 3 juli 2021 om 10:07 | Permalink

  Fijn dat je een rustige dienst hebt gehad Edward. En terecht natuurlijk dat je me herinnert aan dingen die ik eerder schreef binnen ditzelfde thema. Je zult kunnen respecteren dat mij dit het recht geeft om omgekeerd hetzelfde te doen. Je schrijft, niet voor het eerst, dat ik van mijzelf vind dat ik patiënten vertegenwoordig. In eerdere instantie al heb ik je duidelijk gemaakt dat ik helemaal niemand vertegenwoordig. Ik vertegenwoordig op deze plaats niets anders dan mezelf, mijn reflectie op wat er gebeurt in de zorg. Zo is het medium blog ook bedoeld.
  Dan de rest. Quin is inderdaad van een koude kermis thuisgekomen. Het heeft te hard voor de muziek uitgelopen. Toch is er inderdaad nog steeds geen oplossing voor de nu bestaande situatie. Die ken jij ook: jonge huisartsen zijn vaak niet bereid onder de huidige omstandigheden praktijkhouder te worden. En voor veel functies in de (eerstelijns) zorg is het moeilijk vacatures te vervullen. Volledige digitalisering van de zorg is niet de oplossing, maar wat is dat dan wel? De meeste andere aanbieders die hun blik richten op digitalisering, gaan daarbij uit van blended care. Digitaal alleen in situaties dus waar dit voor beide partijen haalbaar is en waarde heeft. Voorbeelden daarvan bestaan natuurlijk al lang: digitaal je afspraak inplannen, per mail wat bespreken met je arts, beeldbellen, thuis je vitale waarden registreren en de arts daar op afstand zicht op geven. Enfin, digitale zorg of eHealth of hoe je het ook wilt noemen is een veelkoppig fenomeen. En het gegeven dat Quin is gestruikeld over de manier waarop het er gebruik van heeft gemaakt, betekent natuurlijk geenszins dat dat hele fenomeen nu voor de zorg de prullenbak in kan. Niet in de laatste plaats omdat er ook de wens van de patiënt is om rekening mee te houden. Die wens is helder: de patiënt wil zeker weten dat hij toegang heeft tot zorg op het moment dat hij die nodig heeft.
  En daarmee zijn we weer terug bij het punt dat ik in mijn eerdere reactie aanhaalde, namelijk dat met het mislukken van Quin de bestaande problemen in de (huisartsen)zorg niet opgelost. Als je dat in ogenschouw neemt, is digitalisering dan per definitie uitgesloten als deel van de oplossing?

 25. E.Kriek
  Geplaatst op 3 juli 2021 om 19:08 | Permalink

  Ha Frank,

  ‘ Er is vooral de wens van de patient om rekening mee te houden”.

  Dat heb je dus blijkbaar nooit gezegd. je zou het goed doen in de politiek.
  ‘ Geen actieve herinnering’ .

  Over het probleem van de huisartsenzorgwoestijnen ( mooie voor Scrabble) :

  Er zijn al vaak genoeg oplossingsrichtingen aangedragen:

  -kleinere praktijken/ kleinschaligheid;
  -de ANW diensten niet op het bordje gooien van alleen de praktijkhouders;
  -samenwerken stimuleren ( in de breedste zin) ;
  -werken vanuit vertrouwen, en dat betekent dus ook: weg met die nutteloze afvinklijstjes en de nep-’transparantie’ ;
  -faciliteer huisartsen-moeders. Ik zou mij kunnen voorstellen dat er via landelijke netwerken een gunstige kinderopvangregeling geregeld zou kunnen worden. Bijvoorbeeld.
  Ik zou mij kunnen voorstellen dat huisartsen-moeders geen zin hebben in financiele administratie, en management. Wat dat betreft hebben Jasper Schellingerhout en collega’s interessante ideeen.
  ( En sorry als ik paternalistisch en ouderwets klink als ik het heb over huisartsen-moeders; ik kan even geen andere term verzinnen; mijn punt blijft echter : faciliteer ze!!!) .
  -In Frankrijk krijg je goed betaald voor nascholen. ( Sterker nog: er zijn huisartsen die nooit patienten zien, en die kunnen leven van nascholing. Maar nu maak ik een zijsprong) .
  Doe dat ook in NL. Nascholing gebeurt oftewel in je vrije tijd; dan kan je van de centjes de ochtend daarna een waarnemer inhuren.
  Oftewel nascholing gebeurt tijdens het werk: dan word je gecompenseerd voor je omzetverlies.
  – Kortom: maak het werk weer aantrekkelijk. Zo simpel kan het zijn.
  Kost wat, maar dan heb je ook wat.
  De sterke eerste lijn is voor elk land de kip met de gouden eieren. Barbara Starfield.
  Dan kan je die kip als schadelast zien, omdat je ze moet verzorgen, de dierenarts moet betalen, en te eten moet geven.
  Maar dat lijkt mij niet verstandig.
  Terug naar digitalisering Frank: ik heb een virtuele assistente in dienst: Alice.
  Zij is een robot, die ook om 03.36 uur ’s nachts je vriendelijk te woord staat, en je een afspraak kan geven. ook voor videoconsulten.
  Veel over te vertellen, maar de boodschap is dat ik niet negatief sta ten opzichte van ICT en digitalisering.

 26. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 3 juli 2021 om 19:31 | Permalink

  Dat rekening moet worden gehouden met de wens van de patiënt is wel degelijk een uitspraak van mij. Je vindt die zelfs nog terug in mijn vorige reactie, letterlijk.
  De oplossingsrichtingen die je noemt zijn zeker interessant. De vraag is natuurlijk waarom ze niet op grote schaal ingevoerd worden en waarom jonge huisartsen nog steeds zo vaak het gevoel hebben er alleen voor te staan (en dus praktijkhouderschap niet aandurven en niet gefaciliteerd worden om over die angst heen te stappen).
  Met Jasper en enkele andere huisartsen heb ik een afspraak later deze maand (dezelfde sessie waarvoor ik jou ook had uitgenodigd). Ik ben benieuwd naar hun inzichten en neem de punten die je noemt graag mee. Daar heb je geen bezwaar tegen neem ik aan?
  Mooi dat je een Alice hebt trouwens.

 27. E.Kriek
  Geplaatst op 3 juli 2021 om 20:03 | Permalink

  Geen bezwaar.

  Bon week-end.

  Edward

 28. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 3 juli 2021 om 20:22 | Permalink

  Dank je wel. Ook jij goed weekend. En groeten aan Alice.