Hulp voor gedupeerde patiënt

In de zaak van de jongen Jelmer met wie het misging in het UMC Groningen staan naast de afschuw twee reacties op de voorgrond. Ombudsman Alex Brenninkmeijer vindt dat het ministerie van VWS moet ingrijpen om een einde te maken aan de situatie waarin mensen die de dupe zijn van medisch falen in de kou staan. Anderen stellen dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zich in zulke zaken zou moeten mengen.

Met beide conclusies ben ik het oneens, omdat beide organen veel te ver van de benadeelde patiënt af staan. Juist de zorgverzekeraar aan wie de patiënt zijn premie betaalt, zou in zulke gevallen zijn rol moeten nemen. Brenninkmeijer stelt terecht dat de patiënt onmogelijk kan opboksen tegen de professionals in de zorg, die gepokt en gemazeld zijn op medisch en juridisch terrein. Hij heeft hulp nodig van een partij die macht heeft om zorgaanbieders tot de orde te roepen. De juristen die de zorgverzekeraars in dienst hebben, kunnen die rol uitstekend vervullen, zij aan zij met de patiënt. Ze dienen immers hetzelfde belang: kwaliteit van zorg en adequate klachtenafhandeling bevorderen. In het kader van de discussie over de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen en over het inkopen van zorg op basis van kwaliteit kunnen de zorgverzekeraars met deze dienstverlening aan hun verzekerden een doorslaggevende rol spelen.

Delen