Hypothesen

De politieke aardverschuiving die zich afgelopen woensdag voltrok, met de overweldigende winst voor de BoerBurgerBeweging, maakt het interessant om ook wat verder te kijken dan alleen naar de gevolgen op korte termijn voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer.

Het kabinet kan niet meer om de partij heen, stelt de Volkskrant terecht. Welke gevolgen kan dit gaan hebben voor de toekomst van de zorg? Kijkend naar de standpunten die BBB hierover heeft, valt in de eerste plaats op dat de partij terug wil naar de tweedeling tussen ziekenfonds en particulier verzekerden.

Dit sluit aan bij een sentiment dat we bij een deel van de bevolking vinden over de zorg. Inhoudelijke uitwerking zien we echter (nog) niet. Dit geldt ook bij andere standpunten, bijvoorbeeld dat er meer handen aan het bed moeten komen (waar moeten die vandaan komen?) en dat moet worden ingezet op kleinschalige verzorgingshuizen (kunnen die worden gebouwd als de stikstofdiscussie niet eerst wordt opgelost?).

‘Mogelijk snelle val kabinet of snelle implosie BBB?’

BBB kan met deze onderwerpen een zware stem krijgen in het politieke debat als ze ook na de komende Tweede Kamerverkiezingen als winnaar uit de strijd komt. Twee – vooralsnog hypothetische – tegengestelde bewegingen spelen hierbij een rol. De ene is de mogelijk snelle val van het huidige kabinet, waarop al enige tijd wordt gespeculeerd. De andere is een mogelijk snelle implosie van BBB. In LPF en FvD zagen we eerder protestpartijen die in vliegende vaart uit de startblokken kwamen, maar ook snel weer onderuit gingen.

Komt die eventuele val van het kabinet eerder dan de mogelijke implosie van BBB, dan ziet het debat over de toekomst van de zorg er heel anders uit dan wanneer het omgekeerde het geval is.

Delen