Ieder voor zich

Als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk nogal pijnlijk om vast te stellen dat er een promovendus aan te pas moet komen om te vertellen dat de behandeling in ziekenhuizen kan worden verkort door betere uitwisseling van informatie tussen afdelingen. Iedere patiënt die weleens in een ziekenhuis heeft gelegen, weet dit uit eigen ondervinding. In een ziekenhuis liggen is vooral wachten.

Toch vormt de volkomen logische bevinding van Justin Drupsteen de kern van het onderzoek waarop hij vandaag promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verbindt er wel een interessante conclusie aan, namelijk dat betere afstemming er weliswaar toe kan leiden dat sommige capaciteiten in het ziekenhuis minder optimaal worden benut, maar dat deze werkwijze uit kostenoverwegingen toch interessant kan zijn. Een snelle behandeling zal immers eerder worden vergoed, stelt Drupsteen.

Zorgverzekeraars zullen het graag met hem eens zijn. En ziekenhuisbestuurders die een beetje bedrijfseconomisch inzicht hebben, zullen zijn advies serieus in overweging nemen. De ziekenhuizen in ons land kunnen immers alle hulp gebruiken om zo veel mogelijk financiële zekerheid te krijgen. Niet alleen omdat heel veel ziekenhuizen met derivaten in hun maag zitten die een negatieve marktwaarde hebben, wat hun financiële positie onzeker maakt. Maar ook omdat de Eerste Kamer afgelopen dinsdag formeel ingestemd heeft met het wetsvoorstel van Edith Schippers (VWS) om zorgaanbieders die in financiële problemen komen niet meer te steunen. Gaat het fout, dan kunnen ze niet bij haar aankloppen.  Het is ieder voor zich. Wie op basis van dit uitgangspunt actief wil blijven, heeft een goede reden om zijn uiterste best te doen.

Delen