Ieder zijn eigen waarheid

Leuk hoe je in slechts 140 karakters met nieuws kunt spelen. NPCF hield een enquête onder 11.000 leden over het preferentiebeleid. Op basis hiervan concludeert de patiëntenfederatie dat mensen het beleid en de hiermee gemoeide kostenbesparing heel goed begrijpen, maar dat ze in de uitvoering van dit beleid wel vaak klachten ondervinden. Op Twitter zie je hoe wisselend mensen met dergelijke berichtgeving aan de haal gaan. Waar de een kopt “patiënten zien meerwaarde preferentiebeleid”, schrijft de ander “tijd voor beter beleid en betere afspraken met zorgverzekeraars”. Zo creëert ieder zijn eigen waarheid.

Ondertussen slaagde SP-Kamerlid Henk van Gerven er niet in minister Edith Schippers van zijn waarheid te overtuigen. Hij stelde Kamervragen over het bericht dat zorgverzekeraar VGZ de druk op artsen wil opvoeren om vaker te kiezen voor goedkope medicijnen. Ook hier weer valt het verschil in bewoordingen op. Waar Van Gerven het heeft over “druk opvoeren”, spreekt Schippers in haar antwoord over de taak van zorgverzekeraars om de beste zorg te leveren tegen de scherpste prijs. Tja, zo’n taak voer je natuurlijk niet adequaat uit als je als zorgverzekeraar vriendelijk vraagt “Zou u misschien alstublieft niet te veel kostbare medicijnen willen voorschrijven dokter?”. Daar komt meer bij kijken. Maar het woord “druk” neemt Schippers dus niet over.

Verder vraagt Van Gerven zich af hoe de werkwijze van VGZ zich verhoudt tot de door hem voorgestelde en door de Kamer aangenomen motie dat de vermelding van medische noodzaak op een recept voldoende moet zijn om de voorgeschreven medicijnen verstrekt te krijgen. Geheel volgens verwachting antwoordt Schippers dat die zich goed tot elkaar verhouden. Logisch: VGZ probeert niet te voorkomen dat de verstrekking van de voorgeschreven medicijnen wordt gehonoreerd, maar dat het dure middel wordt voorgeschreven. Dat is niet hetzelfde meneer Van Gerven.

Delen