Iedereen eigen baas

Uit de zorgberichten die ik de laatste dagen tegenkom, merk ik dat een aantal marktpartijen goed heeft voorgesorteerd op het Eerste Kamerdebat over het landelijk elektronisch patiëntendossier. De initiatiefnemers achter de portal Patiënt1 pakken dit slim aan, getuige hun persbericht. Als alternatief voor het EPD komen zij met Mijn Persoonlijk GezondheidsDossier, met de claim dat dit completer, veiliger en goedkoper is dan het EPD. In het dossier verzamelt de patiënt alle gegevens over zichzelf die zorgverleners digitaal over hem registreren, en daaraan voegt hij zelf de gegevens toe die het compleet maken. Denk bijvoorbeeld aan receptvrije geneesmiddelen die hij gebruikt of aan meetwaarden als bloeddruk en glucosespiegel.

De patiënt kan hiermee dus zijn eigen gezondheidsdossier bijhouden en hij kan zelf bepalen welke onderdelen hij wel en niet met zorgverleners wil delen. De volgende stap die Patiënt1 gaat zetten, is het aanbieden van een USB-stick die de patiënt in staat stelt zijn eigen dossier altijd en overal bij zich te hebben en up to date te houden. Over zo’n USB-stick had ik het vorige week op deze plaats ook al, en dat leidde toen tot sceptische reacties van sommige lezers. Het idee is niet nieuw natuurlijk, HEMA bracht al in 2008 zo’n product op de markt maar oogstte daarmee geen succes. Toch verwacht ik dat de kansen voor Patiënt1 anders zullen liggen. Door de stelselherziening in de zorg is de patiënt de laatste jaren meer gaan nadenken over zijn eigen rol in de gezondheidszorg. En een portal zoals Patiënt1 die biedt, spreekt bij uitstek de kritische patiënt aan die in staat en bereid is zijn eigen zorgdossier bij te houden. Van zulke early adapters moet de vernieuwing komen.

Delen