Ik zie een ster

Kwaliteitsindicatoren voor langdurige zorg worden niet langer in sterren uitgedrukt, laat Zichtbare Zorg weten. Sterren leveren een vertekend beeld op, zo luidt de redenering. Dus wordt een zoektocht gestart naar een andere manier om prestatie-indicatoren weer te geven. Een zinloze exercitie lijkt mij, even nutteloos als op het schoolrapport een acht door een ‘goed’ vervangen en een vijf door een ‘matig’. Mensen maken de vertaalslag naar die ster of dat punt toch wel. What’s in a name?

In ieder geval is duidelijk dat niet alle sterren in de zorg even hard zullen blijven stralen in de toekomst. Daarvoor zorgt het systeem van selectieve zorginkoop waarop zorgverzekeraars momenteel zo hard inzetten wel.

Ook gezondheidscentra krijgen hiermee te maken. En het is een goede ontwikkeling dat verschillende grote zorgverzekeraars (Agis/Achmea, UVIT en Menzis) hierbij gebruik gaan maken van het kwaliteitstraject Door cliënten bekeken voor gezondheidscentra van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Dit traject biedt gezondheidscentra via internet, wachtkamergesprekken en een online forum inzicht in de ervaringen die patiënten met hen hebben.

Zorgverzekeraars gaan de resultaten uit dit kwaliteitstraject gebruiken als inkoopinformatie. De achterliggende gedachte is dat dit niet alleen de inkoop op basis van kwaliteit ten goede zal komen, maar dat het gezondheidscentra ook zal stimuleren om het kwaliteitstraject te gaan toepassen. Dit betekent dat de mening van de patiënt gaat tellen in het beleid van de zorgaanbieder en in de zorginkoop. En het is ook diens ster die hoort te stralen.

Enige resterende vraag: waar blijft die andere grote zorgverzekeraar, CZ?

Delen