Impopulaire keuzes

“Voor vierhonderd zwangere vrouwen op Urk kan geen ziekenhuis openblijven.” Een populariteitsprijs zal Relinde Weil, bestuursvoorzitter van ziekenhuis St Jansdal, niet winnen met zo’n quote, maar ze heeft wel het lef om te zeggen waar het op staat.

Het is soms onontkoombaar om in de zorg impopulaire keuzes voor de korte termijn te maken, om te waarborgen dat de zorg voor de langere termijn van goede kwaliteit en toegankelijk blijft zonder dat we er nog veel meer van ons bruto binnenlands product aan uitgeven dan we nu al doen. En die kosten zouden flink de pan uit rijzen als ieder ziekenhuis in ons land acute verloskunde – en ook spoedeisende hulp – blijft bieden. Nog afgezien van de vraag of het personeel ervoor te vinden is.

Het is soms onontkoombaar om in de zorg impopulaire keuzes voor de korte termijn te maken

De consequenties van concentratie van deze zorg kunnen fors zijn. “De vraag is: welke maatschappelijke kosten heb je ervoor over om iedereen thuis te laten bevallen?”, stelt Weil. In antwoord op die vraag kon binnenkort best nog eens het Malieveld vollopen met mensen die stellen: álle kosten. Maar het is zeer de vraag of minister Bruno Bruins in reactie hierop de financiële middelen beschikbaar zou stellen die St Jansdal nodig heeft om hieraan tegemoet te komen. Hetzelfde zou hij dan immers ook moeten doen voor bijvoorbeeld Den Haag (Bronovo), Hoogeveen en Stadskanaal. Dat zou op verzet stuiten, want andere ministeries willen ook nog graag hun aandeel uit de schatkist, omdat ze weten dat de bevolking behoefte heeft aan meer dingen dan goede zorg alleen. Onderwijs bijvoorbeeld, infrastructuur, veiligheid.

“Geen leuk nieuws, maar het is wat het is”, zegt Weil en zo is het. Al is het in dit licht wel ongemakkelijk dat ze de overname van het failliete IJsselmeerziekenhuizen “het leukste project dat ik ooit heb gedaan” noemt.

Delen